Od gradišćanskih Hrvatov bi se znamda moglo očekivati barem neko razumivanje za Vladimira Putina, a tim na svaki način i za Viktora Orbána. Razumivanje pravoda još nikako ne tri- ba značiti odobravanje toga ča činu. Činjenica je, da su Hrvati u nekadašnjoj zapadnoj Ugarskoj, današnji gradišćanski Hrvati u najširjem pogledu imali razumivanja i za rusku dušu a svakako i za madjarsku dušu i najvjerojatnije bolje razumu mnogo stvari, ke se dogadjaju u današnjoj Ru- siji i u Ukrajini, isto kao to ča se dogadja u današnjoj madjarskoj politiki. A onde kade toga razumivanja za madjarsku dušu već nima, onde počinje stvarni raskol med gradišćanskimi Hrvati s ove i one strane granice. To svenek triba imati pred očima, ako govorimo o stvarnoj ili samo i navodnoj zajednici gradišćanskih Hrvatov.

Uprav i med nami je potribna čim viša tolerancija i u političkom pogledu ako kanimo da bi se ova zajednica nekako mogla obdržati.

Ako kanimo barem razumiti današnju službenu madjarsku politiku s pogledom na Putina i Rusiju, moramo se baviti i madjarskom geografijom a pred svim i poviješću a tim i poviješću naših gradišćanskih Hrvatov na madjarskoj strani. A kako i naši na madjarskoj i slovačkoj strani znaju, da Putin neće popustiti i neće stati, tako to i naši s austrijske strane to znaju ili barem bi tribali znati na temelju svojega iskustva i razumivanja s povijesti na ovom tlu i u okolici. More se velikom vjerojatnošću predviditi, ili barem prorokovati, da će, onda kad koč bude kraj ovomu krvoproliću, ovim vojnim i gospodarskim napadom, ovoj uzurpaciji, protuzakonitomu prisvajanju vlasti a pred svim teritorija u Ukrajini — a gdo veli da ćedu Putin i njegovi generali stati pred Moldavijom, pred baltičkimi državami i...? — svit opet siditi za stolom s Putinom!

Ima pravoda već vjerojatnih scenarijev kako će završiti. Jedan je sličan onomu „Velikonimcu“ s gornjoaustrijskimi korijeni, ki nije mogao dostati dost i je rušio cijelu Europu ali i Japan u katastrofu, kad je nahuskao jedne protiv druge. Kako je on završio u svojem bunkeru znamo i kako je sve završilo isto znamo.

Ili će Putin ipak negdje postati, kad se bude bio zasitio Ukrajine i kad su mu Amerikanci a tim i NATO bili obećali da ćedu se povući do odredjene crte — ka će morati sigurno biti zapadnija od današnje. A ako onda bude opet mira, kada budu dodatni milijuni Ukrajincev pobigli iz Putinove geostrateške i društvenopolitičke sfere, Rusija će i uz pomoć Zapada opet izgraditi Donbas i svoje luke na Črnom morju. Svit će biti opet srićan da će biti pšenice i plina i nafte — a Putinu će- du svi oprostiti njegove zločine i u Ukrajini i bit će opet visoko poštivan i udvaran u Europi i širom svita.

Kategorije