Za medjunarodni zborovni projekt Hrvat S.A.M. se zasada u javnosti ne zna ča djela, je li djeluje ili kada će opet krenuti s djelovanjem. Štartali su tako ambicioznimi namjerami, da se svakako more očekivati da ćedu nastaviti sa svojim „prije-koronovim“ djelovanjem, barem u Madjarskoj i Slovačkoj.

S hrvatskim shodišćem u Juri u Madjarskoj su opet krenuli s povezivanjem Hrvatov i onkraj i ovkraj granice. I pokazalo se je, da neće biti lako da ljude opet vratu u crikve kako je to još bilo pred koronom. Sada namjerno nije govora o ti mali hrvatski seli i fara u nekadašnjem Hrvatskom dekanatu, kade je posebna situacija spraznila crikve.

Nadregionalni folklorni ansambl gradišćanskih Hrvatov Kolo-Slavuj se je jur početkom ovoga ljeta poufao iz svojega „skrovišća“, još za vrime veće pogibelji od zaraze koronom i je otputovao u Koprivnicu da onde predstavi svoju knjigu o »Narodni plesni običaji gradišćanskih Hrvata«. S tim je ov ansambl sada nastavio i je krenuo na „turneju“ najprvo u sjeverogradišćanski Uzlop a pak i u Petrovo Selo u Madjarskoj. Tim Kolo-Slavuj nastavlja sa svojim i prikgraničnim djelovanjem u po- gledu i na povezivanje gradišćanskih Hrvatov ne samo u Austriji, nego i u susjedni zemlja. To svoje povezivanje je ov ansambl imao kao izričiti cilj još od početka, kada je utemeljen na Novo ljeto 1971. ljeta. To ča poznati etnokoreolog i etnokoreograf dr. Ivančan u ti ljeti nije uspio, naime da istraživa folklor i jačke gradišćanskih Hrvatov i u seli u Češkoj, Madjarskoj i Slovačkoj, to su Koloslavujci kašnje pak sami napravili i krenuli u istraživanje i tih do tada „bijelih poljev“ u našem folklornom nasljedju, jerbu. Jedan vidljivi dokaz je koreografija na temelju istraživanja o moravski Hrvati u današnjoj Češkoj. Slovačka još čeka, iako su onde jur i drugi hrvatski ansambli puno vridnoga istražili, zabilježili i postavili na pozornicu. Isto valja, naravno, i za Madjarsku, kade su vrsni istraživači i koreografi obdjelali narodno plesno, pred svim glazbeno dobro i povezali u splete tancev i koreografijov.

No, prezentacija knjige o gradišćanskohrvatskom folkloru, pred svim i o jačka i narodni plesni običaji i kratki egzemplarični nastup Ko­lo-Slavuja u Petrovom Selu su pokazali ne samo kako je ovakovo sudjelovanje željeno, nego pred svim i kako je važno u pogledu na mlade generacije s obadvih stran opet otvorene granice, kim se triba jasno pokazati medjusobna povezanost one hrvatske grane i po skoro 500 ljet na ovom području. Dokle se politička suradnja u momentu čini teža, na kulturnom i narodnom a pred svim i muzičkom polju se to čini najlaglje. More se svakako očekivati da ćedu i drugi po ovi teški časi zaključanja i zbog korone opet pokrenuti ovu suradnju.

Kategorije