Na koncu balske sezone tradicionalno priredjuje Hrvatsko kulturno društvo Hrvatski bal u južnom Gradišću. I ov put je bio bal u Vincjetu jako dobro pohodjen.

Vincjet – Hrvatski bal u južnom Gradišću se je opet našao u Vincjetu. Po nekolikimi ljeti u bortanskoj Inform-dvorani je Hrvatski bal jug sad opet po drugi put najzad u vincječkoj dvorani za priredbe, kade je HKD u kooperaciji s Mladinom Čajte i Vincjeta opet prez velike reklame napunio dvoranu do zadnjega mjesta.

HKD je ov koncept kooperacije s mjesnom mladinom lani upeljao. Kulturno društvo se pri tom skrbi za financiranje muzike, organizira ulaznice i plakate, a mjesni kooperacijski partner – u ovom slučaju kot i lani Mladina Čajta i Vincjet – se skrbi za jilo i pilo, dekoraciju i podvara goste na balu. Plan HKD-a je, proširiti ovakove kooperacije i na druge omladinske organizacije i ovako širiti hrvatski duh. Potencijalnih kandidatov iz drugih sel na jugu je bilo dost na gosti u Vincjetu. I ovo ljeto je naime jako čuda mladih, osebujno na jako gustom, skoro premalom baru, pohodilo bal.

Daljnji uzrok za velik broj mladine je sigurno bilo otvaranje. Od lanjskoga ljeta otvaraju maturantice i maturanti Dvojezične gimnazije Borte bal, a to polonezom, ku su si za svoj bal zavježbali. I ova kooperacija je način, kako privući mlade i u optimalnom slučaju i njevu rodbinu, ki drugačije morebit ne bi pohodili ov hrvatski bal. Kroz program je peljala bivša sekretarica HKD-a Marijana  Wagner, ka je kratkoročno i velikim šarmom uskočila za obetežanoga Pinkovčana Aleksandra Vukovića.

Tradicionalno su i ovo ljeto opet bili Paxi na pozornici. Najobljubljeniji balski bend se u prošli ljeti more i veseliti vjernim mladim navijačem i nekoliko navijačic iz Gerištofa i okolice. Oni su Paxe i ov put sprohodili s busom u Vincjet i do konca bala nisu napustili prvi red na parketu.

Uglavnom je raspoloženje na plesnom parketu bilo jako živahno. Plesni parket je naime od samoga početka bio pun tancošic i tancošev, ki su jedva za tombolu prestali tancati. To se i nije minjalo, kad je stupila druga grupa na pozornicu.

Bahetaši ili kot je rekao organizator bala sa strani HKD-a Dominik Talijan, dva Balaškovići iz Čajte, dva Herići iz Čembe i dva Talijani iz Bandola, su po prvi put nastupili na ovom balu i su na domaćoj pozornici veljek zadobili publiku. U prvom dijelu njihovoga nastupa nastupili su još samo na tambura.

U drugom dijelu zaminili su onda tambure u korist bubnja i e-basa i ovako nudili malo drugi zvuk publiki, ka im je do konca ostala vjerna.

Uspješni koncept Hrvatskoga bala u južnom Gradišću kanu organizatori i u budućnosti pridržati. Kade ćedu ga kljetu organizirati još nije fiksirano.

Tereza Grandić

Kategorije