Približava se konac januara, a s tim i obračuni za Savezno kancelarstvo? Ste jur obračunali, draga društva? Ča pišete u izvješćaje? Zač to pitam? Svako ljeto u decembru objavljujemo liste s odobrenimi svotami za dojduće ljeto za pojedina društva. Zač se ti pinezi koristu, to vidu do sada samo savjetniki i savjetnice, ako uopće čitaju molbe s obrazloženji za pojedine projekte. Obični ljudi se moraju zadovoljiti s prostimi svotami. ORF rado objavljuje na početak ljeta predvidjene projekte društav. Timi dvimi informacijami moremo ganjati, za ke projekte ćedu koristiti pineze. Transparentno to nije.

Za pineze zapravo uopće ne ide. Ide za rezultate tih projektov. Znate, ke knjige su 2023. ljeta izašle? Znate, ke web-stranice su se obnovile ili uopće osnovale? Vjerojatno ne, ar čuda toga se stane skoro tajno, prez izjavov, javnih prezentacijov ili barem objave putem e-maila.

Za čuda stvari se doznaje samo pukim slučajem, kroz razgovor ili konkretne upite. A dostati odredjeni produkt? Samo s dobrimi vezami. (Ovo izdanje sadržava ovakov produkt.)

Nedavno mi je gdo na moju jadikovku odgovorio, da ne smim misliti kot da bi naša društva bila funkcionirajuća poduzeća. U društvi da to nikad ne funkcionira tako dobro. Dobro, ali moja kritika ne naliže Tamburicu XY, ka je dostala 3.000,– pak iz toga načinja nove nošnje, ke nosi na nastupe (to se onda barem vidi). Ja mislim društva, ka od države primu šesteroznamenkaste svote, a se ponašaju u postupanju kot Tamburica XY. Od društav, ka su u stanju zapošljavati ljude, obračunati ovakove visoke svote, od ovakovih društav se more i očekivati, da se barem načelno ponašaju kot poduzeća.

Ufamo se u novi Zakon o slobodi informacijov, da ćemo i javno viditi, koliko odredjeni projekti stoju. Morebit će onda konačno ki čekati te produkte i potribovati prezentacije.

Savezno kancelarstvo je pred nekolikimi ljeti upeljalo novi način obračuna, ki se već fokusira na projektni menedžment odnosno se orijentira na ciljano djelovanje. Ispunjenje koliko ljudi koga spola su profitirali od projekta je morebit način, kako poboljšati projekte. Ča bi zaistinu pomoglo, je školovanje za visoke profitere tih subvencijov, kako završavati projekte. Projekt nikad ne završava s pošiljkom knjige u tisak, s nalogom za web-stranicu ili tiskanjem CD-a. Bez distribucije i širenja med ljudi ovakovi projekti nimaju smisla. Prezentacije u škola, na sajmi knjig eventualno još i na znanstveni skupi bi morale biti dio projekta, bi bile morale biti u rasporedu vrimena, ada još završene pred obračunom. Drugačije se ovakovi projekti ne bi smili financirati. Ovo su načela projektnoga menedžmenta, načela u realnom svitu, to neka budu i naša načela. Da moremo i mi obični ljudi uživati u ponudi. Ada završite svoje projekte!

Kategorije