Geslo dojdućega Hrvatskoga bala će biti „Od tradicije do inovacije”. Večer je imao posebno težišće na blagoslavljanju balskoga vina i prezentaciji gesla i programa dojdućega Hrvatskoga bala u Parkhotelu Schönbrunn.

BEČ – U Hrvatskom centru u Beču srijedu, 7. decembra su predstavili 76. po redu Hrvatski bal u Beču s posebnim težišćem na blagoslavljanju balskoga vina i prezentaciji gesla i programa dojdućega Hrvatskoga bala, 21. januara 2023., u Parkhotelu Schönbrunn. Kako je naglasila Katarina Tyran u svojoj većjezičnoj moderaciji, geslo narednoga bala će biti „Od tradicije do inovacije“ na- glašivši kako joj je osebno drago da vas morem uživo pozdraviti i da nas po dvi ljeti pauze opet čeka bal, kako smo ga bili naučni još pred pandemijom i moć ćete se opet družiti, razgovarati, tancati, veseliti, a to ne doma pred vašimi ekrani, nego u predivnom Parkhotelu Schönbrunn uz raznolik i raznovrsan zabavni, kulturni i muzički program!“

Najprije je kanonik Tome Krojer pred nazočnom publikom blagoslovio balsko vino, „Mišoviti rasad 2022.“ vinarije Mariel iz Vulkaprodrštofa. U tom mišovitom rasadu se moru najti: Rizling Silvaner, Muskat Ottonel, Sauvignon Blanc, Zenom domovnicom« za online-produkciju iz 2021. ljeta a je i našao put u znanstvena istraživanja. Nedavno je izašla knjiga o »Južnoslavenskom Beču«, u koj se 16 člankov bavi vidljivošću i prezentnošću različnih južnoslavenskih jezikov i kulturov u velegradu Beču. A u toj knjigi je i jedan članak o Hrvatskom balu, koga je napisala Lidija Novak.

Svaki bal stoji pod posebnim geslom, pod tematskom natuknicom, a tako i dojdući 76. Hrvastki bal –a ov put je to „Od tradicije do inovacije“ ili skraćeno „Tradinovacija“. Zadnja dvoja ljeta su bila posebna, a vidili smo da smo kao balski tīm u stanju se snajti u novi i neočekivani situacija. I 2021. i 2022. ljeta su oduševljenoj publiki predstavljeni dvi online-produkcije, ke su sadržajno bile različne, ali su obadvi ukazale na povijest i tradiciju ovoga bala, i to na sasvim novi način doprimili ljudem domom.

Kako je istaknula Katarina Tyran „...Ta duh, ta elan, kanimo sada i u ovo novo – ufamo se konačno post-pandemijsko cija i povezanost s odredjenom tradicijom ponekad i sukobljava s potribnom inovacijom, ako se človik mora snajti u novoj sredini. Program se oslanja na muzičko stvaralačtvo Vilija Rešetarića, ki kao osoba stoji za to putovanje iz stare seoske u novu gradsku sredinu, i ki nas je ljetos neočekivano i prerano napustio. Skupa s umjetniki otvaranja – Ernst Molden, Nataša Mirković, BasBariTenori – vas čeka na pozornici glavne dvorane Orkestar Sigi Feigl. A koga morete još čuti na dojdu- ćem balu da bi zatancali: Koprive, Cimbalovku bratov Kuštarovcov, Paxe, Balkalar, KroaTarantatu i Stinjačko kolo.

U polnoć nas dakle čeka potpuna inovacija – Kolo Slavuj & Folklorelektro ćedu predstaviti novi skupni projekt »Kolectrified«. A po tom ćedu ovi dva Zagrebački DJ-i, ki skupa sačinjavaju Folklorelektro, zagrijati balski disko u Bijoux-baru, kade ćedu se minjati s jur dobro poznatim dvojcem Scooby Duo.“

Jedna od inovacijov zadnjih ljet je bio balski paket, koga si je balski tim pod peljanjem Petra Tyrana bio izmislio, da bi mogli doprimiti balski flair domom u dome ljubiteljev Hrvatskoga bala. Pokidob da je odziv bio tako dobar, su odlučili ovu ponudu i nadalje nuditi: more se jur u božićni prazniki, vikend pred balom ili večer pred balom doma zagrijati, more se dan po balu doma dalje slaviti: sve ča je potribno ćedu nabavljači toga paketa najti u balskom paketu, koga morete ku- piti za 35,– u Hrv. centru.

Nadalje su u ponudi Startasice tradicionalnoga hrvatskoga poduzeća Borovo a gdo nima partnera ili partnericu za tancanje se ne tribate skrbiti, jer na balu imaju kao i zadnja ljeta Taxi-plesače! A ako tribate izgovor za big od tancanja – Szigeti Sekt-bar je svenek dobra alternativa plesnomu parketu. Ako po dugoj noći gosti već ne kanu domom, rezervirati se moru hižu u hotelu uz posebne kondicije za prenoćevanje u Parkhotelu za goste bala!

Još jedna novost će biti na dojdućem Hrvatskom balu: bal-bag, torbica puna poklonov, ku ćedu gosti bala na kraju dostati na izlazu.

Pri prezentaciji bala takaj su predstavili dva obraze, ke ćedu peljati kroz balsku noć: To su Vera Buranić i Filip Stojšić. „I Vera i Filip su duga ljeta povezani s ovim stanom, zapravo jur od malih nog, i zato nas posebno veseli da su se odazvali i za moderaciju Hrvatskoga bala!“ je naglasila Katarina Tyran

Ulaznice i mjesta se moru rezervirati mailom na adresu kontakt@hrvatskibal.at ili po kontaktnom formularu na stranici, sve narudžbe po mailu od sada i nadalje morete onda uplatiti na konto i karte (ulaznice) vas čekaju 21. januara na večernjoj blagajni. Od 2. januara je pretprodaja ulaznic i rezervacijov moguća pandiljkom do petkom od 18.00 do 20.00 u Hrvatskom centru.

Mladi tamburaški sastav Gauženjaki je muzički pratio ovu prezentaciju bala, pri koj se na koncu moglo i probati balsko vino.

Kategorije