U okviru simpozija »100 ljet Hrvatske novine« je dr.  med. Petar Palković u izložbi pokazao 40 od ukupno kih 800 svojih karikaturov, ke je u minulih 17 ljeti naslikao za Hrvatske novine. Petar Palković, u civilnom zvanju doktor medicine, čitalačku publiku svenek i nanovič ugodno presenećuje svaki tajedan u Hrvatski novina. Njegove karikature moru ponekad i boliti, ako njegova „šaka točno potrefi oko“ a more prouzrokovati koč toč i modricu. Ali kako je rekao Petar Tyran prilikom razgovora s karikaturistom Palkovićem, „…sve novine ke ča na se držu, imaju i dobre karikature, dobroga karikaturista, a s Petrom Palkovićem su si si Hrvatske novine stekle ugled i u tom segmentu“.

Palkovićeve karikature u ovoj sažetoj i u posebnoj izložbi prilikom simpozija se moru još pogledati (dijelom i kupiti) do 23. decembra u Centru, Schwindgasse 14.

Kategorije