Stoprv dva dane po koncu redakcije za ov broj Hrvatskih novin, četvrtak, 18. augusta hrvatski Savjet za narodnu grupu će odlučiti o novom predsjedniku/ici i potpredsjedniku/ici Savjeta. Ako ćedu se držati uhodanih modalitetov onda je ov put na redu Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću da stavi predsjednika. Pokidob med svojimi trimi zastupniki u Savjetu nima niti jedne žene, more to biti samo muškarac, a predsjednik HKD-a Stanko Horvat će sigurno reflektirati na tu predsjedničku poziciju u Savjetu. Pozicija potpredsjednika je pak pripadala Hrvatskomu kulturnomu i dokumentarnomu centru, a su se po ljeto dan opet minjali tim da su HKD i HKDC rotirali u ovi dvi (pot)predsjednički funkcija. Jur je tomu duglje, da je Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov (Leo Radaković) odustala od ovakove funkcije, a ostala društva u nadstranačkoj kuriji Savjeta jednostavno nisu bila predvidjena da stavu (pot)predsjednika/icu. A u stranačkoj kuriji nije predvidjeno da se pokrivaju ove dvi funkcije — iako je svim od početka bilo jasno, da se funkcija (pot)predsjednika/ice stavlja po partijskopolitički kriteriji od članov nadstranačke kurije. Proporc med VP-om i SP-om je takorekuć bio „zabetoniran“ odnosno uklesan u kamen. Tim da je Martin Ivančić sada predsjednik Stalne konferencije (svih šest) Savjetov narodnih grup, ne triba već biti (pot)predsjednik hrvatskoga Savjeta, da bi automatski ušao u spomenutu Stalnu konferenciju Savjetov. Za Stanka Horvata (HKD) se zna da će i nadalje bojkotirati ovu Konferenciju, jer se ne slaže s tim kako je sastavljena i kako je utemljena.

No, činjenica je, da ova Stalna konferencija postoji polag austrijskih zakonov o privatni društvi i da ju očito jako slušaju u vladini krugi.

Kako sada izajti iz ove dileme? Jasna je mogućnost da hrvatski Savjet namjesto aktualnoga predsjednika pošalje (pot)predsjednika/icu u tu Stalnu konferenciju, ki ili ka po uhodanoj rutini ostaje u toj Konfereciji i odbornoj funkciji. Ako sada još uzimamo u obzir stalnu kritiku na Savjetu izvana i unutar njega, da bi se uloga žen tribala ojačati i da bi se tribao proširiti njev broj u Savjetu — ča se i ovput opet nije ugodalo — onda je očito, da bi Savjet 18. augusta tribao odibrati ženu u funkciju barem potpredsjednice Savjeta, pravoda iz redov nadstranačke kurije.

Ako ste čitali zadnji broj Hrvatskih novin, onda znate ke su te tri žene u nadstranačkoj kuriji Savjeta. Od njih je Gabriela Novak Karall kao zastupnica i Hrvatskoga centra, Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču, Hrvatskoga štamparskoga društva itd. jur duga ljeta članica hrvatskoga Savjeta. Rita Jandrišić (HŠtD) i Vera Buranić (HAK) su po prvi put imenovane u funkciju savjetnice.

Kategorije