Hrvatsko kulturno društvo kani kljetu svečevati „100 ljet tamburica u Gradišću”, prevoditi „Povijest Grad. Hrvatov” na nimško, povišiti učinak i najti najbolje rješenje za pojerban stan u Vorištanu…

PINKOVAC – Generalna sjednica Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću (HKD) nedilju, 13. novembra u seoskoj dvorani u Pinkovcu je odobrila izvješćaje predsjednika ddr. Stanka Horvata, blagajnika mag. Jandre Palatina, potpredsjendika mag. Jožija Buranića i kontrolora Štefana Zvonarića kao i društveno djelovanje u minulom društvenom ljetu.

Najvažnije nakane za budućnost su projekt „Učinak društvenoga djelovanja“, „100 ljet tamburica u Gradišću (1923.- 2023.)“ vezano uz tamburaški festival 25. junija u Kulturnom centru u Željeznu i izdavanje knjige Povijest Gradišćanskih Hrvatov na nimškom prijevodu. HKD na čelu sa Stankom Horvatom i nadalje neće pristupiti Konferenciji predsjednikov i potpredsjednikov Savjetov za narodne grupe, jer ne vidi nikakovu legitimaciju za to društvo. Zato kanu ojačati strukturu Centra austrijskih narodnosti sa sidišćem u Beču, u kom je zastupano svih šest autohtonih narodnih grup u Austriji.

U svojem prigodnom pozdravnom govoru Generalnoj sjednici naglasio je načelnik Pinkovca a ujedno i predsjednika Djelatne zajednice hrvatskih komunalnih političarov (VP) Leo Radaković „kako je važno da smo došli skupa“ i da „ali problemi nisu takovi, da je ne bi mogli riješiti. Ne dajmo se porinuti u pozadinu. Uvjeti za nas nisu najbolji i nije rješeno gdo nas smi zastupati. Niti ne raste jezična kompetencija za hrvatskim, na protiv, rapidno pada.“ Leo Radaković problem vidi i med nami samimi, na primjer i u tom, da se dost ne zgledamo jedni na druge.

Povišiti učinak djelovanja

Predstavivši svoj najnoviji projekt „Učinak našega djelovanja povišiti” (Wirkungsorientierung) potpredsjednik HKD-a za sredinu Joži Buranić je naglasio da predvidjaju poboljšanje djelovanja istaknuvši „mi smo jedino manjinsko društvo u Austriji, ko je posegnulo u ov savezni lonac“ (jer Kancelarstvo financijski podupira ov projekt). Cilj je ove ankete u ku se more uključiti internetom i QR-kodom „neka ljudi velu ča bi bilo potribno i ča neka se bolje čini“. Veronika Mesarić je stručnjakinja. Ona djela u velikom poduzeću, ko se bavi ovakovimi pitanji. Još do 30. novembra se more sudjelovati pri ovoj anketi a konsolidiranje će završiti do konca junija 2023. ljeta. Kih 300 do 400 odgovorov bi bilo potribno da bi ova anketa HKD-a bila reprezentativna.

Kako je rekao Stanko Horvat, da projekt Doma narodnih grup u Borti spi. Zemaljski poglavar je veliko nazvistio napredovanje ali do sada nije vidljiv neki pomak. Ovde ide pred svim za pineze, ke je Zemlja Gradišće dostala od Saveza povodom slavlja „100 ljet Gradišće“ (1921.-2021.).

Balski termini i priredbe u svakom hrvatskom selu

Za četvrtak, 5. januara 2023. je predsjednik Horvat najavio Hrvatski bal sjever a bal jug će biti petak, 10. februara. O lokacija zasad još nije odlučeno. U svojem izvješćaju je Horvat istaknuo i aktivnosti za odrasle i dicu (Grajam, Recital, hrvatske dičje kempe u Velikom Borištofu i na Stinjaki). Cilj je HKD-a da tijekom ljeta u svakom hrvatskom ili dvojezičnom selu Gradišća organizira barem jednu hrvatsku priredbu.

Veliko jerbinstvo za HKD

Vrlo veliko, ali ugodno, je bilo presenećenje, kada je Stanko Horvat objavio da je HKD od jednoga dobročinitelja iz Vorištana, u medjuvrimenu pokojnoga gospodin Satrana, naslijedio kih 400.000 eurov gotovine i nekretninu u vridnosti od kih 150.000 eurov. Ova sredstva predvidjaju „parkirati“ u posebnom društvu izvan HKD-a ali pod njevim nadzorom i je koristiti za posebne projekte. Ali im je cilj da i sām Vorištan ima koristi od ovih sredstav.

Preimenovanja i skupni hrvatski dan

Tijekom diskusije su se pojavile i dodatne ideje, tako na primjer da bi „Klapa festival“ preimenovali u „Festival vokalnih ansamblov“ jer bi bolje odgovaralo namjeram i pjevnoj strukturi med gradišćanskimi Hrvati.

S pogledom na društveno djelovanje bi se moralo čim jače kontaktirati ljude po seli (© Milan Kornfeind) a se je ujedno i ustanovilo, da seoski odbori HKD-a nastaju sve slabiji (© Joži Buranić) a kako je naglasio Buranić „važno je da imamo manje djela i da čim već učinimio“. Pri tom je i jedan od ciljev, da bi se odgojilo ljude za hrvatstvo i vidi mogućnost da bi se to dostiglo morebit i sa „skupnim hrvatskim danom“.

Kategorije