Od 8. do 10. septembra su HAK i HKD Gradišće u Petrovom Selu priredili 50. izdanje Dana mladine.
Tri dane su svi, ki se ćutu mladi, svečevali, tancali i diskutirali.

Prvi vikend u školskom ljetu nastao je fiksni termin za hakovsku najveću priredbu Dan mladine, trodnevnu priredbu, ka svako ljeto putuje od sjevera prik juga u sredinu Gradišća. Da to naravno nije uvijek bilo tako, o tom je svidočila jubilarna izložba „Dan mladine u toku”. 50 ljet je naime prošlo otkad su hakovci ončas na čelu s farnikom Brankom Kornfeindom organizirali prvi Rendezvous u Trajštofu. Priredba, ka je bila u nedilju, se brzo proširila na dva, kasnije na tri dane. Uspješne inovacije kot na primjer dičje otpodne su našli svoj put u redoviti program, druge ideje bile su samo jednoč na programu.

Da se na to sve ne bi zabilo odnosno da bi se pohodnice i pohodniki mogli opet malo osvistiti svemu jur stvorenomu, sabirao je Hrvatski akademski klub na čelu s Verom Buranić i Jelenom Gašpar slike, plakate, članke, majice, upaljače i pred svim i različne spominke, ke su priredile u impresivnoj izložbi u petroviskom kulturnom domu.

50 ljet - malo čudo

Kulturni dom bio je uglavnom jedan od centralnih mjest ljetošnjega Dana mladine. Onde se je nahadjao kemp i održali su otvaranje. Otvaranje 50. Dana mladine oblikovali su petroviski tamburaši i hakovski zbor pod peljanjem Klaudije Fellinger. Oni su si za jubilej zavježbali jačku „Forever young“ u prijevodu „Zauvijek mlad:a“ s kom su otvorili priredbu. Predsjednik Aleks Vuković mogao je pozdraviti stare hakovke i hakovce i koristio je članak iz 1993. ljeta kao povod za svoj govor.

Ončas da je Ivan Hakovac jur pisao u Novom glasu, da je malo čudo, da se ovakova priredba jur tako dugo drži, a to u vrime, kad sadašnje hakovke i hakovci još nisu ni bili rodjeni. A Vuković je naglasio: Kad se 1.000 Hrvatov sastane u jednom selu onda je to i prez političkih govorov velika politička manifestacija.

Političkih govorov na otvaranju zaistinu nije bilo čuda. Zvana poslanice u savjet Regine Petrik i načelnika Pinkovca Lea Radakovića su se svi ostali političari dali oprostiti. Petrik se je u svojem govoru obratila HAK-u i prosila, da nosi esprit ove priredbe i u politiku. Poručila je HAK-u: Javite se!

Leo Radaković, čija općina Pinkovac je jur ljeta dugo partnerska općina Petrovoga Sela, je istaknuo dobru suradnju s Petrovišćani, ki su tako aktivni, da ima uvijek najveć pozivnic od njih na stolu.

Predsjednik HAK-a je u svojem govoru naglasio i nešto drugo: Dan mladine da ima funkciju da pokazuje domaćinom, bar kade u ovom raštrkanom području bi bili doma, da nisu sami, nego da se na onom vikendu približuju opet svi skupa. Na to se je i nadovezala Ana Timar-Škrapić, predsjednica Hrvatske samouprave, ka je istaknula skupni materinski jezik, ki povezuje i koga kanu svi skupa očuvati.

U pogledu na HAK je to ovo ljeto osebujno dobro funkcioniralo. Hakovci su Petrovišćane upoznali na seminaru Jezik prez granic i su je pred Danom mladine par puti pohodili u Petrovom Selu. Predsjednik Vuković je rekao prema HN-u, da je jako zahvalan ovoj suradnji. Hakovci da su u HKD-u Gradišće našli dobroga prijatelja i jako angažiranoga partnera. Nadalje je plan, da ćedu člani HKD-a Gradišće pohoditi hakovce u Beču.

Dva dani koncerti u velikom šatoru

Uz izložbu i otvaranje je u kulturnom domu bio i smješćen kemp, ljetos s osebujno čuda kempistov u kamperi.

Med njimi je i bio jedan od bendov, ki je nastupio petak u šatoru na igrališću. Čunovski bećari, obljubljeni na pozornici, su se i u kempu sa svojim velikim kemperom skrbili za dobro raspoloženje.

Petak navečer, u prošli ljeti uvijek slabiji dan, je i ov put u Petrovom Selu bio rjedje poiskan. Kih 300 ljudi je došlo na večernji program u šator, kade su ljudi čekali još i četiri bendi. Po otvaranju Čunovskih bećarov, nastavili su mladi Krowodnrockeri Turbokrowodn, a potom dubrovački bend Silente, tajna ljubav hakovcev, ki imaju jačku „Terca na tišinu“ i u programu hakovskoga zbora.

Petrovo Selo je pred svim poznato za to, da ima nevjerojatno čuda muzičkih sastavov i muzički talentiranih ljudi. Mnogi od njih su i oblikovali program na Danu mladine. Tako je u petak završio večer s domaćimi Čungam, ki su publiki dobro zagrijali.

A i subotu su petroviski muzičari zaokružili program. Koprive na početku su jednoč nanovič pokazale, koliko vjernih navijačev imaju. Čim su zele tamburice u ruke, bila je pozornica puna. A veliki šator na petroviskom igrališću je bio pun. Prik 700 ljudi je u subotu došlo, a to busi iz cijeloga Gradišća početo od Jandrofa prik Bijeloga Sela i Fileža do Čajte i Čembe.

Glavni akt večera, zagrebački rok-sastav Parni valjak je jur već puti bio na gosti na DM-u. 1995. ljeta na prvom Danu mladine u Petrovom Selu bi bili isto nastupili, ako poziv u vojsku ne bi bio prehitio ov plan. 2023. jur u zreliji ljeti se je ova želja sada ugodala. Po smrti glavnoga pjevača Akija Rahimovskoga, je Parni valjak ov put nastupio s novim pjevačem Igorom Drvenkarom i je osebujno sa starimi hiti kot Zastave ili Jesen u meni prema koncu ispunio želje publike, ka je glasno s njimi zajačila. Kot u petak su i subotnju zabav završili domaći. Pinka band je imao puni parket, ki se do konca nije ispraznio.

Dičje otpodne s prezentacijom knjige

Jedna od spomenutih idejov, ka su ostala u programu Dana mladine je dičje otpodne u petak. Pod peljanjem direktorice novo renovirane osnovne škole Ana Škrapić- Timar došla su dica iz Narde, Gornjega Četara, Sambotela i iz Petrovoga Sela. Na različni štacija su se mogla zabavljati. Na koncu dičjega otpodneva je Hrvatsko štamparsko društvo predstavilo drugo izdanje knjige Mali princ. Ivan Rotter od HŠtD-a je knjigu prezentirao, povidao dici malo nešto o knjigi i autoru. Dica OŠ Petrovo Selo štala su pojedine odlomke, a na koncu su Rotter i Petrovišćanka Laura Papp štali dici poglavlje o princu i lesici.

Izložba, djelaonice i športski program

HAK i njegov partner HKD Gradišće izmislili su si dost gusti program. Tako su ljudi u subotu dopodne jur sudjelivali u folklornoj djelaonici s bivšim plesačem Lada Nenadom Brekom.

Osebujno domaći, iskušeni folkloraši HKD-a Gradišće su u velikom broju sudjelivali i pokazali svoje znanje. Popodne su po uspješnoj prvoj rundi na hakovskom večeru ponovili „krug perspektivov“ i diskutirali o prikgraničnoj suradnji. Potom i ljetos nije smio faliti športski program.

Za malonogometni turnir najavilo se je pet momčadi, ke su veseljem i punim elanom igrale do večera. Pokal je ostao u Petrovom Selu, a to na pomašnom stolu u krčmi, kamo dobitniki momčadi „Pomašnica“ redovito idu.

Prik 1.500 ljudi na tri dane

Nedilja izgledala je spodobna kot pred 50-imi ljeti. U petroviskoj crikvi je Tome Krojer služio hrvatsku ritmičku mašu. Popodne su na folklornom otpodnevu nastupili domaćini od HKD-a Gradišće, ki su i po tri dani djela za šankom još uvijek imali jako brze noge i odličnu ćut za ritam.

A HKD je pokazao, da se ne triba bojati za narašćaj, ki je isto tako nastupio punim elanom. Petrovišćani su si pozvali i prijateljske grupe, a to Graničare iz Fileža i ugarsku foklornu grupu iz Kirmenda Béri Balogh Ádám. A ne bi bilo Petrovo Selo, ako ne bi još dvi domaće grupe nastupile. Timar Trio i TS Žgano su zaokvirili nedilju i dobrim raspoloženjem završili svečevanje.

Kot je rekao predsjednik Vuković su HAK i HKD Gradišće prik trih dan sigurno dostignuli prik 1.500 ljudi. To da je za regiju važno, a i za HAK kot krovno društvo je važno, da su s Petrovišćani dostali ovako jakoga partnera, s kim kani i nadalje ostati u kontaktu. Za ovo umrižavanje da je potribno uložiti jako čuda truda, ali uprav ta nagrada je osebujno vridna. Neka bude Dan mladine Zauvijek mlad:a. //

TG