U vezi s Tamburaškim orkestrom i zborom Pinkovac Top moremo jur duglje govoriti o muzičkoj trilogiji, jer početkom ljeta Top pod peljanjem mr. Vilija Jandrišića poziva na tri koncerte: u crikvu u Inzenhofu (Rönök) na samoj crti granice med Ugarskom i Austrijom u južnom Gradišću, drugi dan u domaćoj crikvi u Pinkovcu a dan kasnije u prostranoj Crikvi Am Hof sjedišću i središću Hrvatske katoličanske misije u Beču. I ljetos je zaslužio pohvalu.
 

INZENHOF/ PINKOVAC/ BEČ — 25., 26. i 27. junija su bili tri veliki dani za Top iz Pinkovca, ki je nastupio tri krat sa svojim ljetnim koncertom. Ljetos su Pinkovčani posvetili svoj program svojemu pokojnomu dugoljetnomu  farniku Ferdinandu Sinkoviću. Zato je ov zmožni tamburaški i jačkarni zbor sa svojim zborovodjom Borisom Novakom koncert započeo acapella s „Bog i Hrvati“ po pjesmi Miloradića, ku je oglazbio F. Sinković a aranžirao Vlado Šincek, prethodnik B. Novaka u Top-u. Acapella su nastavili s „Otce Nash“ (N. Kedrov), instrumentalnim kusićem F. Liszta „Ljubavni snovi“ a pak Škorova „Šumi, šumi javore“ (aranžman B. Novak; solo Sigi Hajszan) i Kabiljevom/Britvićevom „Tvoja zemlja“ (solo Joachim Radaković). Vrlo zanimljiva je bila i interpretacija Gibonnieve „Projdi vilo“ u izvedbi ženske klape. Najkasnije pri ovoj jački publika na čelu s hrvatskim veleposlanikom Bakotom mogla je opaziti koliko zborovodja B. Novak svojom mladošću i svojim veselim i laganim načinom ne samo muzički nego i vizualno osvježuje koncerte Top-a.
 

Slijedio je instrumentalni kusić I. Andića „Gradišćanska elegija i ples“ a pak „Gradišćanski medley“ s narodnimi kao „Na toj vašoj placi“ (nujno i polako, a svakako je ov aranžman obogaćenje domaće muzičke literature) ili „Nasred sela stoji visok bor“. Nije smio faliti ni „Csardas“ iz medjimurske domovine B. Novaka a niti ne dalmatinska „Vilo moja“. Koncert je pak završio sa „Sailing“ (G. Sutegrland/B. Novak) i „Neka cijeli ovaj svijet“ iz slavnoga mjuzikla »Jalta, Jalta«.
Da je pak morao dojti biz je bilo jasno: „Ruža crvena“ (na klapski način) kao i medley „Kraj jezera“, „Seoska lola“ i „Kad čujem tambure“. Mnogobrojna publika je pak još uživala i u obiljnoj agapi. (ured.)
 
>> Galerija