U okviru suradnje s GFUK-om je Scena Gorica predstavila kusić „I živjele su sretno…?“ kade četire figure iz povidajke u sadašnjosti rješu divojačku večer.

Jur ljeta dugo gostuje „Glumački festival u Krapini“, ki se ljetos održi po 15. put, s različnimi igrokazi u Gradišću. Prošli vikend je u okviru festivala Gradsko kazališće Scena Gorica iz Velike Gorice predstavila komediju „I živjele su sretno...?“ subotu zvečera u kulturnom domu u Koljnofu kot i nedilju podvečer u Kugi u Velikom Borištofu.

Broj gostov u kulturnom domu u Koljnofu i u Kugi je pokazao veliko zanimanje na igrokazu „I živjele su sretno...?“, iz pera autorice Nine Horvat. Režiju je preuzela Frana Marija Vranković. Još pred predstavom u Koljnofu je Martin Kerstinger, od strani HKD-a, pozdravio publiku i ju kratko uveo u sadržaj i tematiku igrokaza. Petar Mogyorósi je zvana toga istaknuo prijateljske veze i suradnju med Hrvatskim kulturnim društvom u Gradišću i Hrvatskom samoupravom u Koljnofu, ki su skupa organizirali ov večer, i dao kratki povijesni pregled. U Kugi je ovu ulogu preuzeo Marko Zvonarić, ovde je bila Kuga partner HKD-a.

U centru pažnje su stale tri princeze Trnoružica, Pepeljuga, Sniguljica kot i bezimena žena, sireninoga princa. U noći pred pirom Trnoružice su svečevale nje divojački večer i u okviru toga počele na vrlo šalan i dvoznačni način ispitivati suvrimensko hištvo i smisao toga koncepta. Tako nisu samo osobni obiteljski i hištveni problemi princezov – na primjer prevare i raspitanja – došli na vidilo, nego i ta jedna ili druga tajna. Povidajke Trnoružice, Pepeljuge i Sniguljice se nisu kazale u običnom čarobnom svitu, nego su se prezentirale u suvrimenskom okviru, ki je sve drugo nego čaroban i perfektan, i ništ nije tako kot se čini.

Uz ljubav i hištvo su glumice Katarina Boban, Mia Krajcar, Selma Mehić i Sara Moser na pozornici ali tematizirale i druge predmete naše svakidašnjice u 21. stoljeću: Socijalne mriže, pritisak morati biti stalno online i za dostignuti, opsesija s lipotom ali i inscenacija perfektnoga žitka na internetu i u društvu. Prominentno mjesto u igrokazu „I živjele su sretno...?“ su zvana toga dostali alkohol i seks, ki su se stalno, na jedan ili drugi način, tematizirali – na divojačkom večeru ne jako čudno – ali istočasno i pridonesli posebnoj šali, ku je publika od mladih do starih jako uživala.

Ismihavali su u igrokazu i klasične ženske, ali i muške, klišeje: Od „bridezilla“, prik tipičnoga ženskoga prijateljstva i žene, ka je prohlepna za vlašćom i kontrolom, ča do muškoga problema da se nikada ne javi, su bila različna stereotipična ženska i muška ponašanja zastupana.

Pri tom svem su se u toku cijele kazališne igre mogli najti elementi i uputnice na originalne povidajke braće Grimm odnosno Charles Perraulta ali Hansa Christiana Andersena, ča je stvorilo još dodatnih šalnih scenov i duhovitih situacijov i burnoga smiha. Uostalom je bio igrokaz „I živjele su sretno...?“ jezično laglje razumljiv i mogao se je sadržaj općenito bolje pratiti nego je to bio moguće prošlo ljeto slučaj, kad je „Glumački festival u Krapini“ gostovao u Gradišću i se je predstavila kazališna igra Adam Scene „Šund naš svagdašnji“. Pojedine nepoznate riči i fraze su se relativno lahko mogle kroz kontekst otkriti, a odlična gluma Katarine Boban, Mije Krajcar, Selme Mehić i Sare Moser je u slučaju dvojbe riješila i zadnje jezične nejasnosti.

Na koncu igrokazov su se glumice u ime „Glumačkoga festivala u Krapini“ zahvalile u Koljnofu kod predsjednika HKD-a, Stanka Horvata, za dugoljetnu suradnju i izminili su male dare, u Kugi su to bili Marko Zvonarić i Gerlinda Stern-Pauer. U Koljnofu su svi nazočni bili po predstavi pozvani još na mali bife i pilo i uživali večer uz skupni razgovor.

Slike