Po jednoljetnoj pauzi su, malo drugačije nego obično, pohodili tamburaši na Staro ljeto starce sela, je razveselili s jačenjem i njim tako željili sve najbolje za 2022. ljeto.

UZLOP — Mala grupa od šest tamburašic i tamburašev Uzlopa se je na Staro ljeto otpodne otpravila na put kroz selo da pohodi najstarje uzlopske stanovnike. Ov put su bili na red godišća od 1922. do 1935. ljeta.

Kot navadno su se i ljetos opet jačile dvi jačke, i to „Stan se gori gospodar“ i „Na današnji dan prispilo je Novo ljeto“, a s pjesmicom se je binčalo srićno Novo ljeto. Po prvi put se je ova tradicija morala ali održati vani na dvori, odnosno pred oblokom, jer je Tamburica Uzlop odlučila u času koronavirusa ne ulaziti nutar u stane. No, veselju starcem to nije naškodilo i zahvalili su se tamburašem s toplim posmihom, skupnim razgovorom, oktaljom vina – a još i ta jedna i druga suzica je pala. Kot mali dar su svi starci dostali flošu bijeloga vina Remuševoga dvora, s kom su se mogli veljek i štucnuti s njevimi dragimi na Novo ljeto 2022.

Uz najstarje stanovnike je Tamburica Uzlop pohodila i novu načelnicu Margit Wennesz-Ehrlich, kot i vicenačelnicu Elku Dvorniković. Obadvi su prvi put doživili ovu tradiciju i su se jako veselili k pohodu. Konačna štacija na ov zadnji dan ljeta je bila farska crikva Uzlop. Na početku sv. maše zahvalnice su tamburaši jačili i binčali i farniku sela mag. Željku Odobašiću i svim nazočnim vjernikom.

Pred već od 25 ljet se je rodila ova ideja jačenja na Staro ljeto u Uzlopu, ča je u medjuvrimenu nastalo jur prava tradicija u selu kot i u tamburaškom društvu. Prošlo ljeto ali zbog zaključenja i napete situacije nisu mogli osobno pohoditi najstarje žene i muže na Silvestar, tako da su si onda dali ča drugačijega na misli dojti: Starci su dostali vrtanj i flošu dobroga vina kot i CD, na kom su snimljene obadvi jačke kot i pjesmica za binčanje.

Kategorije