Rekordni broj gostov pri jubilarnom izdanju, ko je bilo u proširenom opsegu: devet vin i tri muzičke grupe. A i od časa je priredba bila duplo tako dužička kot prva izdanja pred dvadesetimi ljeti.

Veliki Borištof – Jur sam početak je bio ov put drugačiji. Veljek po ulazu u Kugu su zasvirale tambure. Stara dob, tamburaški sastav, ki je izrastao iz tamburaškoga tečaja u Kugi, je pozdravio goste i igrao prilično pol ure dugo. U osmi je bio predvidjen svetačni ulaz u dvoranu, no dolazak vicekancelara Wernera Koglera i foto-termin u dvorani su malo minjali program.

Otvorio je ipak Ferenc Buzanić, moderator ove priredbe, ki je samo dvakrat, i to iz zdravstvenih uzrokov falio. Jednoč ga je nadomjestila njegova hižna družica Geza, a drugi put vinar Luka Zeichmann.

Ovakove podatke i kako je uopće došlo do ove priredbe je uvadio Buzanić u razgovoru s predsjednikom Kuge Manuelom Bintingerom na kraju prvoga bloka. Tako je Buzanić i razložio kako je bilo teško iz početka, kada se je čulo zaistinu samo džez. „Ja sam poznao onda svih 40 džez muzičarov kotara”, tako Buzanić.

U prvom dijelu ovoga prvoga bloka je bio smješćen i malo neobičan dio za ovu priredbu – i to blok s intervjui. Predsjednik Mani Bintinger je pozvao vicekancelara Wernera Koglera, predsjednika gradišćanske Seljačke komore i poslanika u Nacionalno vijeće Nikija Berlakovića, poslanicu u zemaljski sabor Elisabethu Trummer i predsjednika Vinogradarskoga saveza Andreasa Liegenfelda na pozornicu. Uvodna pitanja su bila svenek dvoja pića, a to kod svakoga sugovornika ko drugo. Tako je Bintinger ustanovio, da za Liegenfelda nije problem, ako se vino miša recimo s kolom.

Slijedila su i ozbiljna pitanja, tako vicekancelaru: ku važnost on vidi u ovakovi kulturni centri. U vezi s tim je Kogler naglasio povišenje podupiranja za narodne grupe s ufanjem, da ti pinezi dolazu i u Kugu, ku je on jur većkrat pohodio.

Četiri vinari, devet vin

Na ovo 150. izdanje je Ferenc Buzanić pozvao četire vinare, kade je svaki smio predstaviti dvoja vina. Prvo se je predstavilo pred pauzom, drugo po. To su bili vinarija Wellanschitz iz Lekindrofa, vinarija Hans Rohrer iz Lučmana, vinarija Moritz iz Haračuna i vinarija Grenzlandhof Reumann iz Kerestura. Ki je čekao bijelo vino je bio razočaran. Uvodni Frizzante Rose je bilo najvidnije i daleko najlaglje piće.

U drugom kolu su vinari predstavili top vina. Moritz je kot prvi predstavio Handmade, Rohrer 1906, Reumann Mariela a Wellanschitz Ried Burgstall. Prvi gosti su sada jur bili na putu domom, jer se je približila polnoć.

A nato je presenetila Kristina Wellanschitz po drugi put Ferenca Buzanića. Prvi put je bio odmah s prvimi riči, kad se je po hrvatsku predstavila. A drugo presenećenje je bilo daljnje vino, ko je poklonila priredbi prilikom jubileja: Ried Sonnensteig, najbolje a jasno i najdraže vino iz njevoga sortimenta.

Poznate izreke i jedna nova

Tijekom cijeloga večera su u bajzlu i u foajeu bižali kipi prošlih Džez i vin. U velikoj dvorani su se ovi kipi kazali u pauzi i tokom jačak. Ča je ostalo duga ljeta isto su bile neke izreke Ferenca Buzanića, ke i na ovoj priredbi nisu falile: „Svaki prvi petak kad su pinezi na Raiki”, „U mojoj pivnici to vino dugo ne drži” ili „Vi ste bili super publika, sada ćemo vi za vas božati”.

Nova je bila izreka, a ova se vjerojatno neće ponoviti: „Ovo je bio moj poslidnji Džez i vino”. Ferenc Buzanić je dugo premišljavao kot je sam rekao i se je odlučio, da neće nastaviti kot do sada. Od strani Kuge isto još nije jasno, kako će se nastaviti s ovom priredbom. Jedno vrime je izgledalo da će se ukinuti, po ovi poslidnji uspješni priredba se je stav minjao.

Kuga je najavila da će razmišljati o konceptu i mogućem novom izdanju priredbe. Do sada da je još sve otvoreno. 

KK

Kategorije