Prema kraju jubilarnoga ljeta je Kuga prikazala dijele iz svih vlašćih produkcijov i predstavila sve mjerodavne osobe ke su pratili KUlturnu zadruGU od početka do sada.

VELIKI BORIŠTOF – 2. decembra je stala posebna priredba na programu velikoborištofske Kuge. Nije došao umjetnik izvana na goste, nego Kuga sama se je prezentirala ov večer na pozornici. A to u brojčano jako velikom broju, od dice ča do penzionistov.

Glavna točka ove priredbe je bila prezentacija knjige o povijesti Kuge iz prošlih 30 ljet, ku je uredila Gerlinda Stern-Pauer (već u dojdućem broju HN). Sama prezentacija je bila jako kratka, jer su svidoki vrimena uživo istaknuli važne, šalne i neobične dogodjaje iz prošlosti Kuge.

14 govoračev a ipak ne dužičko

Marko Zvonarić je kot moderator peljao kroz program. Na suvereni način je povezao govorne dijele s muzičkimi točkami.

U četiri grupa su došli govorači. Prvi su bili poslovodje Kuge: Joško Vlašić, Danijela Fellinger, Zlatka Vlašić i Aleks Karazman. Svaki je u kratkom statementu istaknuo svoj najvažniji doprinos razvitku Kuge, kade je uglavnom išlo za samo ostvarenje na početku, i onda proširenje na veliku dvoranu.

Slično je bilo i u slijedećem kolu predsjednikov Kuge, kih je isto bilo četire: Hans Linzer, Mirko Berlaković, Gerlinda Stern-Pauer i Mani Bintinger. Najveselije kolo su bili načelniki, kih je isto tako bilo četire. Štefan Šolić je povidao za poteškoće sa susjedi, kade se je na primjer jedna žena, ka je čemerno čula, tužila da će biti preveć larme, ali isto i kako su se neki borili protiv parkirališća, ko je došlo onda uz cimitor.
Štefan Roženić je povidao anekdotu o gradnji, kade je jedan zidar estrich u krivi smjer metao, tako da su ga morali na oblok van potegnuti.

Za vrime Rudija Berlakovića spadje pomladjenje odbora ča je za njega važno, jer samo tako more dojti novi vjetar. Nadalje je istaknuo široko polje djelovanja, od alternativne scene ča do hrvatske narodne muzike.

Sadašnji načelnik Martin Karall je napomenuo kako je u Kugi svečevao svoje veselje. I dodao je, kako i izvan Gradišća svaki Veliki Borištof poveže odmah s Kugom.

U poslidnjem kolu su bili nadregionalni političari. Elizabeta Trummer, govoračica SPÖ-a Gradišće za narodne grupe, je napomenula aktiviste Kuge, ki su med drugimi doprinesli, da su se postavile dvojezične seoske tablice – prva u Velikom Borištofu. Niki Berlaković je istaknuo Kugu kot dobar primjer, kako se more većjezično djelovati prez kakove napetosti.

Jačke iz svih produkcijov

Muzički dio je oblikovao skoro isključivo kugin dičji zbor svih generacijov. Podiljeni su bili u sadašnji dičji zbor i jubilarni zbor. Na pozornici su prikazali po jednu jačku iz svake produkcije. Neke od tih su bile uz živu muziku Kuga banda. Kod jačke zadnjih trih produkcijov su člani zbora prikazali scenu u koliko je bila moguća, a u pozadini se je istovrimeno kazao original, ada snimka predstave. Prilikom jubileja je Kuga predstavila i DVD zadnje produkcije Odiseja 21.

Jedini gost izvana je bio sastav Con Arco, ali i ovde su svi člani i peljač Martin Kočiš usko povezani s Kugom, zvana toga su sudjelivali pri poslidnjem mjuziklu.

Prem je bio ovako bogat program, priredba nije durala duže nego dvi ure, a čas je jako friško protekao zbog stalnoga minjanja na pozornici. U okviru prezentacije knjige je Mani Bintinger predao Gerlindi Stern-Pauer osvnovnu opremu za pišačenje, jer je Gerlinda Stern-Pauer rekla, da će piše Celje ako bude knjiga gotova.

Po oficijelnom dijelu je slijedio bife. Dodatno su si gosti mogli pogledati kipe jubilarne izložbe „40 ljet Kuga” u velikoj dvorani i u foyeru. Uz to se je pominalo o skupni trentuki i lipi doživljaji tokom 40 ljet Kuge.

Kategorije