August nije samo vrime za obilnu berbu, vrime je isto, da si premislite, ka simena si kanite za drugo ljeto ostaviti.

Kupiti se sve more. Simena se zadnjih ljet moru još i naručiti i to u lipo dizajnirani katalogi. Za par gramov kakovoga simena rariteta se onda veljek plaća od pet eurov na gori. To se isplati, ako kanite upoznati ča novoga. Ako imate pomalo veći vrt i ga kanite posijati isključivo ovakovimi simeni, friško ćete uptiti, koliko pinez na to trošite.

Osebujno ako ste pomalo sentimentalni kot autorica ovih redov, ćete viditi, da se isplati zeti vlašće sime. Imate paradajz prez koga već ne kanite živiti? Je vaša prebaba imala najhrskaviju salatu? Ili ste dostali papriku, ka konačno odgovara vašemu ukusu? Ostavite si je i upeljajte je u vaš vrt.

PLODASTO POVRĆE – Uzeti sime od plodastoga povrća kot paradajz, paprika ili tikvice i tikve nije teško i potribuje zaista samo malo vrimena. Gledajte vaše rasline i ziberete si najlipše i najzrelije egzemplare po obliku, velikini i zdravlju rasline. Kod plodastoga povrća morete to na primjer djelati, ako si navečer porižete paradajz i papriku za ljetnu salatu. Nožem ili jednostavno prsti izvadite sime i ga stavite u malo cidilo, kade ga morete lakoćom oprati. Neka simena kot na primjer paradajzova su okružena slinavom masom, ka se ne da uvijek tako lako oprati. Ako stavite sime prik noći u maloj zdjeli, masa će početi vriti i lako će se dati oprati. Samo nekate sime duže ostaviti neočišćeno. Bit će vam žao, kad morate hititi plisnivu masu na gnjoj (to je tip iz vlašćega iskustva).

TA PROBLEM S TIKVAMI – Čuda puti se ljudi ne poufaju zeti sime od tikav i tamo slišu i ugorki, jer se boju, da će tikve drugo ljeto biti otrovne. Zato se mora znati: Ne sliši svaka tikva istoj vrsti. Ali sve tikve, ke slišu istoj vrsti se moru križati i more se stati, da će se kljetu onda probiti žukost, ku človik dobro ne podnosi. Zato je važno – ako imate zanimanje u sime – da sadite tikve i ugorke različnih vrsti, onda morete i mirnije zeti sime. Takova uspješna kombinacija je na primjer tikvica (zucchini), tikva hokkaido i tikva butternut. Sve tri slišu drugoj vrsti i ako i u okolici nije drugih raslin ćete moći izvaditi dobro sime. Koncem konca i nikad ne škodi, ako človik ji sa svimi ćutili: Ako se tikva rači žuko, nekate ju pojisti i posadite novu raslinu.

SIME ZA POČETNIKE – Ne da se zatajati, na neka simena se triba duže čekati i vjerojatnost, da će izniknuti opet povrće istoga oblika je manja. Početniki neka se na početku posvetu salati, špinatu ili blitvi. Već ka raslina će jednostavno početi cvasti. Onda je jednostavno još malo duže ostavite u gredici. Ako je raslina skoro potpuno isušena, odrižite je i izmlatite sime u maloj torbici. A drugo ljeto uprav to sime opet stavite u zemlju.

IPAK KRIŽANJE – Ako imate različne vrsti jednoga povrća u vrti, moru se stati križanja. Obljubljeni žuti paradajz je najednoč črljen, ili je iz hruškastoga oblika nastala kugla. To se more stati. Ako vam se ova nova vrst vidi, ostavite si sime. Drugačije čuvajte si uvijek stara simena prošlih sezonov, da morete opet posijati izvorni oblik i farbu. Većina simen naime drži duže vrime.

Kategorije