Tamburica Uzlop je prošli vikend opet priredila svoj tradicionalni „koncert & vino”. Po koncertantnom dijelu večera su stala zabava i uzlopska vina u centru pažnje.

Uzlop – Koncert & vino je jur duga ljeta čvrst sastavni dio društvenoga ljeta Tamburice Uzlop. Svako drugo ljeto pozivaju uzlopske tamburašice i tamburaši na ovu priredbu i razveselu publiku ne samo s posebnim muzičkim programom nego i s kušanjem vina uzlopskih vinogradarov.

I ljetos je opet velik broj gostov slijedio pozivu i došao subotu, 1. junija u uzlopski farski dom. Moderator večera je bio Kristijan Šumić.

Neočekivani program

Početak koncerta su preuzeli najmladji kotrigi uzlopskih tamburašev. Narašćaj, ki se trenutno još sastoji od dvih grup, je publiku zabavljao s narodnimi jačkami, a solistice Ana Marija Šumić, Kristina Weinreich, Jana Jahoda i Ina Zahradnik su oduševile publiku sa svojimi glasi.

Gdo si je ov večer ali i zbog glavnoga orkestra Tamburice Uzlop očekivao šarolik miks pred svim narodnih melodijov i šlagerov iz Hrvatske, toga je ljetošnji program moguće malo presenetio. U centru pažnje su naime pred svim stale kompozicije poznatih mjuziklov i filmov, ke je Tamburica Uzlop predstavila jur pri brojni presenećenja u polnoć u okviru svojih tradicionalnih tamburaških balov. Zvana toga su neke jačke zaglušale u prošlosti i jur pri igrokazi uzlopskih tamburašev. Skoro svaku jačku je komponirao, aranžirao i prilagodio za tamburicu Jivac Krupić. Tako da je cijeli večernji program bio i mali hommage na strastvenoga muzičara i komponista.

Pod peljanjem Ljube Sinovac je Tamburica Uzlop predstavila ov večer ada na primjer poznate mjuzikl-hite I like to be in America („Flošice”), Hello, Dolly, I’d be surprisingly good for you i Cabaret. Zaglušale su ali i jačke Lipa, si lipa od Gorana Karana, Gradišćanski ples i šarolik potpuri starih „uzlopskih” jačak, ke su djelomično i dio koreografije i tanca Uzlopski pir.

Za posebno dobro raspoloženje su se na koncu koncerta skrbile onda ali tri nadaleko i široko poznati hiti Mamma Mia, Plovi mala barka i Večeras je naša fešta. Publika pri tom nije samo veselo božala u taktu nego i oduševljeno jačila. Po burnim aplauzom, i prije nego se je počelo kušanje vina, je onda još kot dodatak zaglušala narodna Veselo je društvo naše.

Vino i zabava

S tim ali koncert & vino još dugo nije bio mimo. Dokle su člani Tamburice Uzlop po ovom oficijelnom bloku večera mogli staviti svoje instrumente na stran, se je muzički dio za grupu Gauženjake, ka je po prvi put nastupala u Uzlopu, stopr počeo: Mladi tamburaši su naime oduševili publiku po koncertu sa svojim nastupom i ju motivirali za tanac i raspušćeno svečevanje, tako da je tančeni parket bio rijetko prazan.

Ali nije stala samo muzika ov večer u centru pažnje. Kot ime ovog koncerta jur uvadi, su i vina važan dio ove obljubljene priredbe. Ukupno pet vinogradarov i to Remušev dvor, vinarija Schruiff, vinarija Robica, vinski stan Šumić kot i vinarija Ehrlich je ov večer stavilo izbor svojih vin za kušanje na raspolaganje. Tako su gosti koncerta dostali dobar pregled o šarolikoj vinskoj ponudi uzlopskih vinarijov, ku su jako uživali.

Kot navadno, i to svako drugo ljeto, će Tamburica Uzlop opet 2026. ljeta pozvati na koncert. Kljetu ćedu uzlopske tamburašice i tamburaši publiki naime opet predstaviti novi igrokaz.

DJ

Kategorije