Dok se u februaru pojavljaju prvi posli u vrtu, preplavljuje marc vrtljara s različnimi mogućnosti.

Priprava gredic. Sada u marcu na suhi dan vrime je za pripravljanje gredic. Odvisno od sistema se moraju grude razdrobiti i stvoriti rahlu zemlju za sitvu. To najbolje ide malom motikom i grabljami. Gredice, ke se ne ukapaju, se samo zemlja na površini malo rahli. Zato se moraju pred tim odstraniti ostatke raslin ili malča (Mulch) zadnjega ljeta. Pokrivanje tla malčem ima čuda prednosti kot na primjer čuvanje tla od isušenja. Na protuliće malč nasuprot nije optimalan, jer prepriči, da se zemlja rastopi. Preporučuje se ada, da kod pripravljanja gredic odstranite malč. Ako ga ne kanite hititi, morete ga i grabljami povući u kut gredice. Otkrivena zemlja se onda rahli i po potriboći gnjoji. Ovde postoji bezbroj mogućnosti. Ako se želji gnojiti umjetnim gnojem, moralo bi se na svaki način svaka troja ljeta analizirati tlo. Analiza pokazuje onda, ke tvari su zaista potribne. Alternativna mogućnost gnjojenja je stavljanje sloja zreloga komposta, ki se grabljami malo udjela u površinu. Najbolje se ovo djelo veljek kombinira s presadnjom komposta.

Presaditi kompost. Marc je dobro vrime, da se presadi kompost. To je važno, da bi se prozračio. Unos kisika pomore pri rastavljanju organskoga materijala. Posebno lako to ide sa sistemom s dvimi komorami. Vilami se nerastavljeni materijal prehiti u drugu komoru. Odvisno od komposta – pod dobrimi uvjeti triba 6-9 misec do potpunoga rastavljanja – ćedu morebit dolnji sloji jur biti rastavljeni. Zreli kompost se prepoznaje po duhu (po loznom tlu), farbi (škurokafecko ili črno) i po sitni gruda. Ov dio komposta se jur more hasnovati. Hiti se ga kroz grubo rešeto. 5 - 10 cm debeli sloj komposta se stavi onda na gredice. Ujedno je onda zemlja za sitvu jur rahla. Ostatki, ke su se isrešetali, se vrnu u drugu komoru.

Sijati u gredice. Od marca se more u vrtu jur bezbroj povrća posijati. Mrkve i pastrnjak se siju za raniji uzgoj. Rotkvice se jur od februara moru bez problema posijati. More se zataknuti zadnje česnovke, ali one ćedu roditi samo male glavice. Luk i u topliji kraji pod pokrivanjem i poriluk se isto moru sada posijati. Neke vrsti graha se isto jur moru zataknuti u zemlju. Ako imate probleme s pticami, preporučuje se pokrivati gredicu kakovom mrižom. Drugačije postoji pogibel, da iskljuvaju zrna. Isto valja za špinat i za azijatske salate, ke se sada posijaju. U vrtu pod zaštitom se moru posijati druge salate i različne vrsti kelja. Ovde je važno zibrati rane vrsti.

Kategorije