Na gradu u Novom Gradu je do koncu oktobra priredjena pregledna trojezična izložba o ovi plemići, ki su duga ljeta vladali i čuda pokrenuli pred svim za južno Gradišće.

Novi Grad - Grad Novi Grad na strmom čunju od porfira ili ugašenom vulkanu je jedan od najlipših i najmarkantnijih prizorov južnoga Gradišća. Jur kilometre pred ovim kotarskim glavnim gradom se na desnoj strani savezne ceste B57 ističe srednjovjekovni grad s visokim turmom.

Za Hrvate regije je grad bio i razlog za imenovanje mjesta. Oficijelno se Güssing po hrvatsku zove Novi Grad. To je slično s latinskim nazivom Novum castrum i madjarskim Németújvár, kako su zvali grad po novogradnji s kameni i ciglami u 12. stoljeću. Hrvati okolice zovu mjesto jednostavno grad, nahadjaju se kod grada i vozu se k gradu; znak za značaj fizičkoga grada u imenovanju mjesta.

Danas napušćen grad je obljubljeno turističko mjesto, mjesto svadbov i drugih priredab i pruža jedinstven pogled na cijelu brižuljkastu okolicu. U njem se nahadja i mali muzej. Grad se spominja jur u 12. stoljeću, misli se, da je još čuda stariji i da je na mjestu današnjega kamenoga grada koč bio driveni. Kroz stoljeća je grad minjao svoje vlasnike, 1524. ljeta je došao onda u ruke ončas slavonskoga magnata Franca Batthyanyja. Grad je bio po smrti bosanskoga kneza Lorenca Ujlakyja napušćen. 30. junija 1524. ljeta je kralj Ludwig II. predao svojemu prijatelju Batthyanyju grad pismom i pečatom. Tomu je ljetos prošlo ravno 500 ljet. U kooperaciji Zavoda za grad Novi Grad obitelji Batthyany sa Zemljom Gradišće je ovako nastala tematska izložba Pelikan nad Novim Gradom, ka je do konca oktobra otvorena.

Heraldička živina Pelikan

Ki kani pohoditi izložbu neka računa jednu do dvih uri za pohod gradu. Iako postoji lift, ki pelja na grad, isplati se kratka, malo strmija šetnja u brig od besplatnoga parkirališća kroz drevne lijese. Ulaz stoji 8,50 eurov i garantira pristup skoro svakoj komori i kutu grada.

Sama izložba se proteže kroz devet hiž i je trojezična: nimški – madjarski – engleski. Prikazuje grbe i povelje obitelji, velike kipiće članov obitelji i rodoslovlja, daje kratak uvid u ulogi Batthyanyjev za vrime reformacije i pridonaša razvitak vlastelinstva. U daljnjem dijelu izložbe su izložene dra- gocjenosti iz privatnoga Battyanyjevoga arhiva: Biserni očenaši, bogato ilustrirane knji- ge, stakalja i porcelan.

U svakoj hiži se nahadjaju kratki opisi. Pojedini eksponati nisu razloženi, nego imaju samo ime. Tako je na primjer pelikan vidljiv na grbi i rodoslovlju, u teksti ga je zaman najti.

Manjine u 10 rečenica

Batthyanyjev Novi Grad je bio najvećim dijelom svoje povijesti pod ugarskom korunom. Neprocjenjivo važno je stoga, da je izložba dostupna i na madjarskom i za internacionalnu publiku na engleskom jeziku. Ali i za druge manjinske zajednice u zapadnoj Ugarskoj igrao je Batthyany važnu ulogu. Kao ban Slavonije i vlasnik Novoga Grada je Franc Batthyany imao važnu ulogu za doseljenje Hrvatov u južnogradišćanski prostor. Breu navodi još i 83 naselja za tu regiju. Veliki dio toga spadjao je pod Batthyanyjevo vlastelinstvo.

Novi Grad je i regija, kade je bilo prilično čuda novonaseljenih mjest kot na primjer Nova Gora, Prašćevo ili Stinjaki. Slično valja za Židove, ke su u 17. stoljeću prognali iz Austrije, za Madjare i Rome. O tom – iako prilično dobro istraživano se skoro ništ ne more najti. Svaka manjina je dostala malu ta- blicu s kih 10 rečenic. Na velikoj, jako zanimljivoj tabli s daćami su sela dostala samo nimška imena.

Kratki izlet

Sažeti 500 ljet vladavine pun različnih fasetov u malu izložbu je zahtjevno djelo i vjerojatno uvijek nedovoljno pokriva odredjena područja. Izložba u gradu Novi Grad je vrlo klasična u stilu prikazivanja. Nije moderne tehnike niti interaktivna mjesta, nasred putovanja po devet hiž je brzi, u cijenu inkludirani izlet na turam sa špektakularnim pogledom dobro došao.

Pohodnice i pohodnike čeka pred svim uvid u obiteljsku povijest, u rodbinske veze i način življenja. Medjutim, gdo si očekuje točnije informacije o razvitku i povijesti regije pod Batthyanyjevih, ta će se najveć veseliti lipomu pogledu od turma nasred izložbe. Morebit vridni cilj za dojduću izložbu. Kot se doznaje iz kratkoga filma na koncu izložbe, kani obitelj Batthyany i nje zaklada naime i u budućnosti upravljati ovim draguljem južnoga Gradišća.

Tereza Grandić

Kategorije