Sve gušća suha vrimena potribuju drugo zahadjanje vodom u vrtu. Nekoliko aspektov smo ovde nabrali.

Xeroscaping. Ljetos doživljavamo opet suhu kasnu zimu odnosno rano protuliće. Prez zaljivanja je sitva u kuhinjskom vrtu skoro nemoguća. A i druge rasline vidljivo čeznu za vodom. Sada u protuliću si moremo nakaniti, kako kanimo ljetos zahadjati vodom. To će morebit i potribovati, da se vrt polako pregradjuje. U krajobraznom oblikovanju spada koč pojam xeroscaping, filozofija, ka se bavi vrtljarenjem bez ili skoro bez umjetnoga zaljivanja.

Planiranje i oblikovanje. Ako planirate cijeli vrt ili dio toga, onda pazite, ča i kamo posadite rasline. Domaće rasline su obično bolje naviknute na klimu. Ali postoju i nove vrsti, ke ćedu imati u naši kraji budućnost. Neki vrtljari su se špecijalizirali na „vrt budućnosti” i rado tanaču. Nadalje prepriču driva s velikom korunom isparivanje raslin ispod njih. Ovakovu mikroklimu se more koristiti i u pogledu na šparanje vode. Točno si pred sadnjom pogledajte, ča potribuje raslina. Ako mjesto raslini ne odgovara, neće nikad biti tako otporna.

Tlo i voda. Dobri vrtljar mora znati, na kom tlu djela. Od toga je odvisno, koliko vode more tlo pohraniti. Pješćana tla manje, i lovača već pohranjuje. Dok se tlo ne more preminiti, more se kvalitet humusom poboljšati. Humus more naime primiti čuda vode. Malčiranje površine s različnimi sićki isto pomore pri izgradnji humusovoga sloja i ujedno pokriva zemlju. Drugačije se more tlo razrašćivati raslinami kot na primjer plavenkom, da bi bio pokrt. U kuhinjskom vrtu, kade je već puti zemlja nepokrta, se preporučuje redovito rahljenje površine. Onda more zemlja bolje i diblje primiti vodu.

Koliko engleskoga travnika je potribno. Širom poznati engleski travnik potribuje čuda vode. Ne na zadnje i zato, jer se redovito kosi. Trava triba onda već vlage, da nanovo istira. Pitanje je, koliko kratkoga travnika triba vrt. Mogućnost bi bila, da se jedan dio vrta samo rijetko kosi. Ovakova sinokoša zbog višine bolje čuva vlagu i se ne triba zaljivati. Za bolju gibljivost se moru iskositi puti po vrtu. Nove kosilice imaju jur funkciju direktnoga malčiranja pri košnji. To je mogućnost, kako kratak travnik bar malo očuvati od prebrzoga isušenja.

Čim zaljivati. Pitka voda je vridna, a za rasline zvana toga čuda puti prejapnena. Koristite površine u vrtu, da skupljate godinu. Za veći vrt se dugoročno isplati i cisterna, na ku se more i priključiti civ.

Kategorije