Na predvečer prve adventske nedilje, 26. novembra je pripravila Tamburica Stalnost skupa s nje gosti, klapom Dičaki brojnu publiku na adventsko vrime.

ČAJTA – Dvi adventske dobi su prošle prez drugačije tradicionalnoga koncerta Tamburice Stalnost na predvečer prve adventske nedilje. Kot je rekla predsjednica društva Marija Petti prema ORF-u, se jako veseli, da su opet mogli održati priredbu i da su i kotrigi grupe bili opet željni za probanjem. Ali ne samo kotrigi. Čajtanska crikva je do zadnjega mjesta bila puna, a ljudi su došli iz cijele okolice. Dokaz za to, da se je i publika veselila ovomu koncertu na početku adventa, ki neka ljude muzikom i kratkimi meditacijami otpelja u adventsko vrime.

Tamburica Stalnost predstavila je publiki šarolik miks isključivo vjerskih jačak. Med jačkami su se mogle najti jačke iz Kruha nebeskoga, jačke iz pera farnika i muzičkoga peljača Branke Kornfeinda, a i ritmičke modernije vjerske jačke iz Hrvatske. Tamburica Stalnost je u programu koncerta otiskala sve tekste jačak, tako da je publika i imala mogućnost, da jači s tamburaši odnosno da si zame sve tekste jačak sobom.

Angažirani narašćaj

Pri koncertu u čajtanskoj crikvi nastupila je i narašćajna grupa. Grupa divičic med 6 i 12 ljet postoji kih 5 ljet. Kot je rekla predsjednica Marija Petti, pokušavaju je redovito uplesti u program i je sobom zeti na nastupe, tako da se budu mogle u budućnosti priključiti velikoj grupi. Ov put su pod peljanjem Benite Rešetar, Sonje Vukić i Ane Balašković-Tkauc jačile i svirale jačke „Predraga Dičica” i „Zvončići“, a u drugom dijelu koncerta jačile dvojezičnu jačku „Skupa moremo svit preminiti“ i „Božić je“.

Poznati šlageri s novim tekstom

Muzičko peljačtvo grupe Stalnost je pred nekolikimi ljeti preuzeo mjesni farnik Branko Kornfeind, ki je po prvoj jački i pozvao na skupnu molitvu. Kornfeind je bio i odgovoran za veliki dio sadržaja. Tako je za grupu prepisao tekste poznatih šlagerov na vjerski sadržaj. Iz poznatoga šlagera „Ako me ostaviš“ Miše Kovača nastaje onda „Smiluj se, smiluj se meni, Bože moj“ ili Gazdina ljubavna „U snu i ljubavi“ zagluši onda na tekst „Proslavljen budi Gospodine“.

Adventski koncert s gosti

Kotrigi Tamburice Stalnost dohadjaju iz Čajte i iz okolice. Nekoliko kotrigov je aktivno i u drugoj skupini te regije, naime u klapi Dičaki. Zato da su odlučili, da ćedu je ljetos pozvati kot goste na koncert. Klapa Dičaki je iz koruša zajačila tri jačke, naime „Gledajte u gospodina“, „Jer ti si predivan Bog“ i „O ljubavi ja pjevam“. Po riči Marije Petti su na ov način nudili publiki još nešto drugoga.

A publika je ponudu rado primila i nagradila Tamburicu Stalnost i nje goste velikim aplauzom. Po uspješnom koncertu su se ljudi još dugo mogli družiti na agapi.

 

Anita Sagmeister / TG