KUD Stjepana Radić iz Pridvorja na samom jugoistoku Hrvatske je začarao šarolikim tančeno-vokalno-muzičkim programom brojnu publiku u Hrvatskom Židanu i Beču.

Hrvatski Židan/Beč – Folklorni program u petak 26. aprila u punom kulturnom domu u Hrvatskom Židanu je publiki približio morje pomoću zvuka mandolinov, klapskoga jačenje, lakoga tancanja i govora s naglaskom regije Konavle (zadnji dio Dalmacije, još ispod Du- brovnika).

Vezu med Hrvatskim Židanom i KUD-om Stjepan Radić je ostvario jur pokojni Nenad Breka. Posjet je bio jur predvidjen za prošli decembar, ov se je iz zdrastvenih uzrokov morao odrinuti. Četvrtak navečer u jedanaesti su krenuli i došli su petak napodne u Undu, kade su imali i sv. mašu a zatim objed.

Navečer su imali nastup u kulturnom domu. Počeli su konavskom zdravicom. Ov način muškoga solo jačenja se je s drugim tekstom i drugimi izvodjači većkrat ponavljao kot stalna točka. Med tim su minjali stalno sastav ki je nastupio. A tako se je i minjao program.

Počelo je s jačenjem i prvim tancem i onda su pozdravili folkloraši nadležne političare i odgovorne i predali poklone. Te su primili hrvatski veleposlanik u Madjarskoj Mladen Andrlić, načelnik Hrvatskoga Židana Štefan Krizmanić, predsjednik Društva gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj Vince Hergović i Mirjana Steiner kot peljačica kulturnoga doma u Hrvatskom Židanu.

I odmah je išlo dalje s programom. Mandolinski orkestar je predstavio med drugim Dubrovačku kontradancu. Instrumentalisti su se minjali s jačkari i zbor KUD-a je jačio Loza u škripu. Sada je bilo za čuti, kako izvrsni jačkari su člani ovoga amaterskoga sastava, ki imaju profesionalne peljače. Tako je nadležan za glazbu i jačenje Rikard Kuznin, peljač i u dubrovačkom Linđu.

Stalno se je minjalo ovo jačenje u različni sastavi, tancanje i nastup mandolinov. Program je imao 19 točkov a pokidob su bile jedna s drugom povezane – samo ponekad je mali ulaz na pozornicu zaustavio ove tekuće prelaze – je vrime prefriško prošlo.

Sam završetak je bila i u Gradišću čudakrat jačena La musica di note. A glušala je kot druga jačka, jer su jako nježno, s lipimi instrumentalnimi ukrasi još jednoč predočili lipu dalmatinsku noć uz morje.

Sa završnimi riči načelnika su se vrnule misli opet u Židan, kade su na njegovu posebnu želju cijeli sastav, publika i časni gosti zajedno jačili ovu jačku i tim završili oficijelni program. U nastavku su Židanski tamburaši svirali na zabav, ča su Dalmatinci jako uživali.

Subotu su koristili za razgledjivanje regije. Nedilju su se odvezli u Beč, kade su se pred dvorcem Schönbrunn spomenuli dogodjaja 1908. ljeta, kada su 70 Konavljani, med njimi i 20 iz Pridvorja, tancali na ovom mjestu. A to su činili i sadašnji folkloraši.

Nastup su imali pri svetoj maši u Fari Don Bosco, kade su po maši izveli kratak folklorni program. KUD Stjepan Radić se sastoji od bratov, sestrov i susjedov, a svi imaju privatnu nošnju, tako je moderator predstavio svoje društvo. A kot uspomenu je Pišti Kolosar, ki je bio uključen u organizaciju, poklonio staru sridnjogradišćansku nošnju ovim folklora- šem iz Konavla.

Kristijan Karall

Kategorije