U tekućem 2016. lje­tu slavit će Tamburica Cogrštof skupa sa svojih 20 mladih tamburašev u okviru brojnih priredab kroz cijelo ljeto svoj 45. jubilej postojanja. Ofi­cijelni start jubilarnoga ljeta je bio nastup na 69. Hrvatskom balu u Beču 23. januara ovo­ga ljeta. Jubilarni koncert će biti su­botu, 19. marca (19.30) u domaćem Cogrštofu.
Po 42 ljeti uspješno­ga pelja­nja Tamburice Cogrštof je Mate Kliković, ki je 1971. ljeta utemeljio ovu tamburašku gru­pu, položio svoju funkciju i pre­dao u mladje ru­ke i novomu predsjedniku Rudiju Golubi­ću. Mate je kao ča­sni predsjednik i nadalje povezan s Tamburicom Cogrštof.

 

Već od četira desetljeća du­go Tamburica Cogrštof svo­jom glazbom doprinaša odr­ža­vanju jezik i običaje gradiš­ćan­skih Hrvatov, ki su se naselili pred oko 500 ljet u Austriji. Mnogobrojne ure vježbanja, stotine javnih i privatnih nastupov po Europi, u Australiji i Aziji, ukupno se­dam proiz­vo­djenih nosačev zvuka, gostovanja na televiziji i pri ra­dio emisija, dodiri i ko­n­takti s različnimi kulturami i ono ča je morebit najvažnije — tisuće nasmijanih a ponekad i plačućih obrazov srićnih lju­di oblikuju povijest ove tamburaške grupe.

 

Inadalje će se Tamburica Cogrštof zalagati za očuvanje hrvatskih jačak, hrvatske kulture i hrvatskoga jezika. Iako se 90% nastupov svira za pu­b­liku, ka ne govori hrvatski, m­e­lodije o ljubavi, čežnji, domovini i vinu idu ravno u srce. Kontakt-adrese ove grupe su:

info@tamburica-zagersdorf.at

www.tamburica-zagersdorf.at

www.facebook.com/tamburica.zagersdorf

 

(uredn.)