Hrvatske novine postoju 113 ljet. Rado velimo, da smo najstarji tajednik u panonskom prostoru. Peljati ovakovu instituciju dalje – morebit do 150. obljetnice – je ada velika odgovornost i čast. Neki moji prethodniki bi pisali: Čast i jaram. Ali jarmov je samo već u muzeji i tako gledam pozitivno u budućnost. Nasljedjujemo zvijezdu, kako bi to 1910. ljeta pisali.

A kako izgleda ta zvijezda? Hrvatske novine su glavni tiskani medij gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov i to neka još dugo ovako ostaje. Te zadaće smo si svi svisni. Drugačije nego u većinskom medijskom svitu nimamo (starosnu) ciljnu grupu, nego naša izazovna zadaća je, pokrivati sve teme za cijelu zajednicu na manjinskom jeziku. To znači da pokušavamo jednimi novinami pokrivati sve, ča u većinskom životu činu različni institucije i mediji. U ovom djelu moremo viditi i lipotu, ar je vrlo šaroliko, potribuje široko znanje i zahvalni smo svim, ki su nas i ki ćedu nas nadalje u tom djelu podupirati.

Nadalje imaju Hrvatske novine i tu prednost, da se moru i moraju s jedne strani opširno baviti manjinskimi temami i ovim malim i vrlo vridnim šarolikim mikrokozmom, komu se drugačije posvećuje premalo pažnje. S druge strani kanimo ov mikrokozmos povezati s velikim svitom, mu jezično dati alat, da se more gibati i u politiki, u pravni posli, na kulturnom polju, u zdravstvu, športu i ova lista bi se još mogla dugo nastaviti.

Hrvatske novine neka dostignu čim veći broj gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov, a to u cijelom panonskom prostoru, u Austriji, Madjarskoj i Slovačkoj, a naravno i sve one, ki se zanimaju za našu zajednicu. 1910. ljeta su to „naše” novine jur znale i pisale o toj temi: „va bratinskoj ljubavi vas hoću sve spojiti“. 113 ljet kasnije će sada sestrina ljubav donesti i malo druge perspektive morebit i na drugi kanali, pojačano i online, ali cilj ostaje isti. Hrvatske novine neka i nadalje dokumentiraju naš žitak sa svimi dogodjaji o našoj hrvatskoj zajednici. Petar Tyran je kanio „soliti novine”. Kritika je važna, kanimo istaknuti zanimljivo, davati predloge za poboljšanje, ali nikad ne zbantovati na peršonskoj razini. U tom smislu ostaje geslo: Sloga je moć.

Hrvatske novine transportiraju pisanu rič i djelomično i odredjuju put i realiziraju norme. Našim djelovanjem podupiramo, informiramo, motiviramo, povezujemo, osvistimo i koč i podučavamo štiteljice i štitelje. Ki se zanima za hrvatsku rič, ta neka u Hrvatski novina najde vridan jezični izvor.

Hrvatske novine imaju prednost duge prošlosti. Moremo svako vrime seći u prošlost, sa čvrstim pogledom u budućnost, črpiti iz velikoga zdenca hrvatske kulture, ali koč-toč i putovati u svit drugih perspektivov daleko kraj našega okamenitoga pogleda.

Kategorije