Prilikom jubilarnoga ljeta je Kuga pozvala umjetnike prošlih ljet, da s jednim kipom pokažu šaroliko djelovanje društva na sektoru likovne umjetnosti.

VELIKI BORIŠTOF – Posebnom izložbom u već kom pogledu je Kuga nastavila svoje slavlje 40. obljetnice postojanja. Otvaranje nije bilo kot obično u fojeu nego u velikoj dvorani. To je bio prvi pokaz na ča velikoga, ča jedinstvenoga.

Jačkom Dobar dan je vokalni ansambl Kuge pozdravio brojnu publiku, ka je sidila, ča je isto neobično, kot je to napomenuo Manfred Leirer, dugoljetni peljač galerije u okviru svojega govora. Za jubilarnu izložbu je on opet stupio u svoju nekadašnju ulogu i tako sastavio izložbu. Kot kurator je zibrao iz velikoga broja dosadašnjih izlagačev 40 imen.

Za jubilarnu izložbu nije bilo čuda uvijetov za ove, jedino format od 80x60 cm. Tematski je došlo tako do velike šarolikosti, ne samo od sadržaja nego i od tehnike. A zastupane su bile i četire generacije. Najmladja umjetnica je 25 a najstarja 88.

U svojem govoru je spomenuo početke Kuge, kade su bile izložbe dio programa, ali ništ redovitoga. Od kada je Leirer preuzeo funkciju peljača galerije je došlo do redovitih i organiziranih izložbov, kade se je onda i kroz novu zgradu podupljala površina za izložbe na 40 metrov dužine.

Pri svojem pogledu u povijest je istaknuo dva projekte, i to–moglo bi se reć– Paint the box, kad se je prilikom 25. rodjendana velika dvorana Kuga (600m2) četirekrat drugačije oblikovala. Drugi velik projekt su bili slamni objekti, kade su umjetniki stvorili tokom pet ljet iz slame skulpture. Ovo je bio pokus da se slama, ka se je prije požgala, hasnuje kot resursa, ča se od onda sve već dogadja, ne samo na umjetničkom sektoru. U času galerije pod Manfredom Leirerom je bilo oko 150 izložbov s već od 200 umjetnikov.

Oficijelno je ovu jubilarnu izložbu otvorila Klaudija Priber, peljačica kulturnoga odjela 7 gradišćanske vlade. Ona je nazvala ovu vernisažu rodjendanski party jedne dobre družice, zbog lipih uspomenov ke nju samu vežu uz ov kulturni stan. Sve sridnjogradišćance je na to upozorila da imaju umjetnost pred vrati i prosila da se ta umjetnost i uživa. Na kraju je nudila Kugi i za budućnost pomoćnu ruku.

Kroz program je peljao na šarmantno zabavan način Marko Zvonarić, ki je pokusio i odmah od pozornice reaktivirati Manfreda Leirera kod peljača galerije i osigurati nadalje podupiranje od Zemlje Gradišće. Muzički je pokazao vokalni ansambl Kuge pod peljanjem Jelke Zeichmann-Kočiš svoju svestranost, početo od narodnih jačak ča do Comedian Harmonists. Justin Ramon Kodnar je pratio zbor na klaviatura.

Pri bifeju su imali gosti mogućnost razgovarati se s umjetniki, od kih je bilo prik polovice i nazoči.

Kuga predvidja sa svimi izloženimi objekti i fotografijami priredbe sastaviti katalog ki će se dojduće ljeto predstaviti kot uspomena na ovu zbirku suvrimene gradišćanske umjetnosti.

Na kraj još imena svih izlagačev:

Andreas Berlakovich * Fria Elfen * Hans Dieter Frühstück * Sabine Gager * Chris- tine Grafl * Ewald Hatz * Herman Hemetek * Annemarie Hollweck * Judith Horvatits * Wolfgang Horwath * Lui Janele * Annelies Kelemen * Klaus Ludwig Kerstinger * Franjo Kröpfl * Florian Lang * Charlotte Lassalle * Sepp Laubner * Andreas Lehner * Manfred Leirer * Doris Mayer * Sonja Melchart-Ledl * Rudi Moratti * Franz Milkovits * Petra Neulinger * Erich Novoszel * Peter Palkovits * Herbert Paulitsch * Manuela Picallo Gil * Kurt Pieber * Harro Pirch * Viktoria Ratasich * Thomas Resetarits * Bernd Romankiewitz * Doris Schamp * Herbert Schügerl * Walter Stifter * Monika Trimmel * Hilda Uccusic * Milan Vukovich * Hans Wetzelsdorfer.