Zadnji tajedan je HKD u drugom kolu odibrao najlipše glase školarov u tri kategorija. Jačkarice iz sridnjega i Poljancev najuspješnije.

U okviru koncertnoga večera je po četiri ljeti Hrvatsko kulturno društvo priredilo finale Grajama. Došlo je do nekoliko promjenov prema prvomu kolu, ali i prema dosadašnjim naticanjem.

Kot prvo je bio broj diozimateljev. Točno devet kandidatov odnosno grupov se je naticalo za prva troja mjesta u tri kategorija. U žiriji je Maks Prenner nadomjestio Marka Kölbla. A i običajno podiljenje, da kandidat jači narodnu jačku uz snimku a drugu jačku uz pratnju PAX-ov se je većkrat minjalo.

Finalni večer je bio slabije poiskan nego prošle pute. Svi gosti su doživili naticanje na visokom nivou. Dokle je žirija treto mjesto prilično lako mogla ocijeniti, je bilo skoro u svakoj kategoriji različnih mišljenj za prvo mjesto.

Žirija, to su bili Palček Maly, Aleks Vuković i Maks Prenner, je imala odredjene kriterije kot intonaciju, opseg glasa, težina jačke, itd. po ki je ocijenila sve doprinose. Kroz večer je na šalno zabavljiv način peljao Tome Janković, ki je i jedan od peljačev ovoga projekta.

Naticanje je počelo u šesti zvečera s pozdravnimi riči predsjednika HKD-a Stanke Horvata. Zatim su slijedili najmladji jačkari ki su nastupali u obrnutom redoslijedu prema 1. kolu. Tako onda i druga i treta kategorija.

Svakoga diozimatelja je Tome Janković pred svojim nastupom pitao neke malenkosti, i ovde se je točno kazalo ka dica znaju hrvatski, ka samo slabo a ka uopće ne.

Dokle se je po nastupi svih diozimateljev žirija dogovarala su svi skupa zajačili Hajde da ludujemo, jedna od najveć obljubljenih jačak naticanja, ka ljetos nije bila u finalu zastupana! Isto tako je i nadležna školska nadzornica za hrvatski jezik Karin Vukman-Artner hvalila HKD-u za ovo naticanje, ko ona drži za jako važno, pred svim i tu mogućnost nastupati zajedno s PAX-i.

Po skupni slika na pozornici su svi diozimatelji čekali na žiriju, ka je s malim zakašnjenjem došla onda i na pozornicu. Palček Maly je preuzeo ulogu govorača i je još jednoč istaknuo kako su svi diozimatelji bili dobri, ali da more biti samo jedan dobitnik.

U pogledu na prvo kolo je došlo do već koga minjanja jer su se kandidati djelomično bolje odnosno malo slabije predstavili u finalu. Mogući uzrok je sigurno bila veća napetost, jači nemir zbog finalnoga kola kot i nastupanje uz band na velikoj pozornici s razglasom i različnimi efekti svićom. Hrvatsko kulturno društvo je najavilo, da kani za dvoja ljeta opet organizirati Grajam, dojduće ljeto slijedi Recital.

 

Dobitniki ljetošnjega Grajama

PRVA KATEGORIJA:

  1. Sanja Balašković
  2. Noah Giefing
  3. Anna-Maria Šumić

DRUGA KATEGORIJA:

  1. Magdalena Milodanović
  2. Dominika Encingerova
  3. Lorenz Palatin

TRETA KATEGORIJA:

  1. Katica Zvonarić
  2. Julija Jandrisović, Enya-Melina Kulović, Natalija Walić, Kerstin Hammerschmied
  3. Dorotea Kuzmić

Slike