Svetačni program u Koljnofu: "Pod obrambom tvoju bižimo..."

Datum: 
uto, 04/18/2023 - 16:30

 

Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića kot i fara Koljnof pozivaju na svetačni program "Pod obrambom tvoju bižimo..." u koljnofski hodočasnu crikvu.

U okviru programa će predavati etnograf dr. Gyula Perger, a predstaviti će se projektno djelo, ko su načinili školarice i školari.

 

Početak: 16:30

Kade: Hodočasna crikva, Koljnof

Klapa Šufit u Stinjaki

Datum: 
pet, 06/30/2023 - 20:00

 

Prilikom seoskoga kiritofa na Petrovu će u Stinjaki nastupati Klapa Šufit iz Splita. Nastupati će zvana toga grupa Veseli Stinjaki.

 

Početak: 20:00

Kade: Dvorana za priredbe, Stinjaki

 

Seljački sajam u Novom Selu

Datum: 
sub, 04/22/2023 - 09:00

 

Seoska Narodna stranka poziva na seljački sajam kod Riunjaka. Sudjelivati ćed brojni domaći izlagači a zvana toga će se nuditi i muzički program i zabava dica. U 09:00 moru gosti zvana toga dojti na južinu, kot i u 12:00 na objed.

 

Početak: 09:00

Kade: Kod Riunjaka, Novo Selo