Direktor Zemaljskoga ORF-studija Gradišće Werner Herić u razgovoru s HN: „Cilj je poboljšanje strukture i organizacije"

U vezi s predlogom zemalj­skoga direktora ORF-studija Gradišće, mag. Wernera He­rića, da Dorottya Kelemem s 1. septembrom o. lj. bude nova peljačica Narodnosnoga odiljenja unutar ORF-a, po umirovljenju mag. Freda Hergovića krajem prošloga ljeta i po interimističnom pe­ljanju redakcije u ovoj prelaznoj fazi kroz Juricu Čena­ra, smo zaprosili dir. He­ri­ća za opširni intervju o uzro­ki i obrazloženju o njegovoj odluki za Madjaricu D. Ke­lemen i zač nijedan iz najve­će redakcije, naime hrvatske, nije naslijedio Hergovića, ki je stao u direktnoj liniji E­walda Pichlera (†) i Hanesa Pinterića. O djelovanju Na­rodnosne a pred svim i hrvat­ske redakcije unutar odilje­nja rekao je Herić: „Ova redakcija jako dobro funkcionira, imamo odlične suradn­i­ke, ki su posebno u ovom vri­menu pandemije pokazali da su jako kreativni. Iako nije bilo skoro nikakovih priredab niti društvenoga života su oni vrlo lipo napunili program s jako zanimljivimi temami — prem da se je skoro sve preminilo, i work-flow i sve ostalo."

Šetnja kroz izložbu »Platno, srebro i svitlo zlato…« — dragocjenost se zrcali u detalji

Subotu, 3. julija, su u galeriji Trudice Domnanović svečano otvorili novu izložbu pod imenom »Platno, srebro i svitlo zlato«. U dvi hiža se moru pogledati, djelomično i popasti pratež, ka je koč bila dio žitka gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov. Danas se ovi dragocjeni kusići nahadjaju u privatni ruka odnosno u fundusu folklornoga ansambla Kolo-Slavuja. Po nji je ansambl onda i rekonstruirao pojedine tipe nošnje za svoje nastupe. Mali obilazak kroz izložbu.