Ponekad godi — iako je rijetka — i hrabri i jača pohvala iz vana

Petar Tyran

Gdo jur more očekivati pohvalu ili barem pozitivnu kritiku? A dobar je savjet svakomu i svakoj, da nije dobro nešto planirati a pak i učiniti zato, da bi se do­stala pohvala. No, ako ipak ovde i onde vjetar koč dopu­e neku pohvalu ili prizn­a­nje, to ipak more goditi. Ta­ko je, naravno, i s HRVATSKIMI NOVINAMI, i sa svimi ki su odgovorni za ov naš tajednik, ki nosu brigu o redovitom izlaženju, ki vani „na frontu“ ali i u pozadini, takorekuć u „etapi“ stoju za ovimi našimi novinami, ke ljetos jur 110. ljeto izlazu (s kratkim prekidom za vrime Drugoga svit­skoga boja) i ke su se nekoliko puti i minjale svoje ime (o tom početo s ovim brojem HRVATSKIH NOVIN u seriji piše Nikola Benčić i o puno čemu drugomu zanimljivomu u ve­zi ovim našim tajednikom). 

Papa Franjo je pozvao na evakuaciju migrantov iz libijskih logorov

Papa Franjo je u nedilju, 28. aprila pozvao na evakuaciju migrantov iz logora u Libi­ji, s obzirom na to da sukobi, konflikti u toj zemlji jačaju.

VATIKAN/TRIPOLI — U A­ngelusu izgovorenom nedilju u podne sa svojega vatikansk­o­ga balkona, Papa Franjo je re­kao da su se otprije teški uvjeti življenja migrantov u logoru još pogoršali s obzirom na sukobe u Libiji. „Apeliram da se čim prije je moguće izbiglice odande evakuiraju putem humanitarnih koridorov, osobito žene, dica i bolesni“ rekao je.

Tagovi: