Mjenovski kiritof »Mu­sic & Wine«

Datum: 
sub, 05/26/2018 - 20:00

MJENOVO (25. - 27. maj) — MiM poziva na Mjenovski kiritof »Mu­sic & Wine«;

muzika Zgublje­ni sini (Martin & Tome);
vino s Remuševih dvori obitelji Jakšić iz Uzlopa;

petak, 25. V. (20.00) Op. air pred crikvom „100 ljet Austrija“ i foto-galeri-jom. Dobrovoljni dari i afterparty; dvorana za priredbe (Zaselje 34);

subota, 26. V. Tamburaši za dušu i Paxi (20.00);

Mjenovski kiritof »Mu­sic & Wine«

Datum: 
ned, 05/27/2018 - 15:00

MJENOVO (25. - 27. maj) — MiM poziva na Mjenovski kiritof »Mu­sic & Wine«;

muzika Zgublje­ni sini (Martin & Tome);
vino s Remuševih dvori obitelji Jakšić iz Uzlopa;

petak, 25. V. (20.00) Op. air pred crikvom „100 ljet Austrija“ i foto-galeri-jom. Dobrovoljni dari i afterparty; dvorana za priredbe (Zaselje 34);

subota, 26. V. Tamburaši za dušu i Paxi (20.00);

KUGA — Preda­va­nje Jasmin Meršić BA MA o „Dičinja većjezičnost u pedagoški institucija ..."

Datum: 
pet, 05/25/2018 - 19:30

VELIKI BORIŠTOF — petak, 25. 5. (19.30) preda­va­nje Jasmin Meršić BA MA o „Dičinja većjezičnost u pedagoški institucija izmed vridnosti i sniženja vridnosti na pri­m­jeru jedne gradišćanske os­no­vne škole."

Mjenovski kiritof »Mu­sic & Wine«

Datum: 
pet, 05/25/2018 - 20:00

MJENOVO (25. - 27. maj) — MiM poziva na Mjenovski kiritof »Mu­sic & Wine«;

muzika Zgublje­ni sini (Martin & Tome);
vino s Remuševih dvori obitelji Jakšić iz Uzlopa;

petak, 25. V. (20.00) Op. air pred crikvom „100 ljet Austrija“ i foto-galeri-jom. Dobrovoljni dari i afterparty; dvorana za priredbe (Zaselje 34);

subota, 26. V. Tamburaši za dušu i Paxi (20.00);