Ste znali? - Na Badnjak moramo jisti ribu

Kad je na stolu ponudjeno čuda jila, se veli da smo pogošćeni „kot na Božić“. Današnji dan nam stol svaki dan izgleda kot da je Božić, zato nam jiliši na sam Božić nisu osebujni. Prlje­ je Badnjak bio posni dan. Uopće je jur od Martinje bio post, ki je du­rao cio advenat i je završavao na Badnjak po polnoćnici. Pos­titi znači, da je dost jednoč na dan najisti se do sitosti i ne jisti ništ mesnatoga. Zato se na Badnjak pred polnoćnicom ji riba, zvećega šaran (Karpfen).

Tagovi: 

Za Božić si željim božićno drivo

Božićno drivo, jelva ili kot u narodu velimo, „krispam“, je u božićnom času kinč svake crikve i obiteljskoga doma. Svako stablo je znak žitka, a Jezuševo rodjenje je upravo to, novi žitak! U povijesti svake vjere, u narodni tradicija, u arheologiji i umjetnosti cije­loga svita najt ćemo sveta stabalja. Stari naro­di su vjerovali, da stablo, ko nikne,  javlja boga. Duhovni koren stabla je u božanskom svitu, a njegova koruna se širi zvrhu svita. I tako stablo veže ne­bo i Zemlju, ali i pod­zemni svit, svit mrtvih. Zato kad stablo simbolizira duhovnu komponentu i kad je ispunjeno nekom svetom mo­ću, su ljudi poštovali stablo, ko svako ljeto umira i se opet oživljava. Bili su osvido­čeni, da se u njem manifestira nešto mi­stičnoga, ča je iznad človika, nač on nima uticaja i ča valja za cio kozmos. Zato je stablo i simbol svemira, uni­verzuma.

Tagovi: 

Pavić dogovorio suradnju u sklopu austrijskih programov za prekvalifikaciju i zapošljavanje

Hrvatski ministar rada i mi­rovinskoga sustava Marko Pavić rekao je u subotu, 16. decembra u Beču da je za vrime službenoga posjeta A­u­striji dogovorio konkretne projekte suradnje u sklopu au­strijskih programov za pre­kvalifikaciju i zapošljavanje djelačev kako bi se slični pro­grami primijenili u Hrvat­skoj, pri čemu je posebice v­a­žan program Dualnoga obrazovanja i prekvalifikacije.

Tagovi: 

Kako postupati s pogledom na novu Saveznu vladu u Austriji?

Petar Tyran

Evo, sada u Austriji ima­mo ipak — kako obećano još pred Božići — novu saveznu vladu. Većini će vje­rojatno odgovarati, manjemu dijelu stanovničtva moguće ili još i vjerojatno ne. Ali demokratski su odibrani, a savezni predsjednik je sve čla­ne nove vlade prihvatio i tim moru početi djelati. Još se ne zna kakove posljedice će ovo imati za Republiku Austriju i za ljude u ovoj državi, a ka­mo li da bi mogli prorokovati, kako će se sastav nove vlade odraziti na manjinsku politiku u Austriji.

Austrija 19. decembra dostala novu vladu

Tīm novoga saveznoga kancelara Republike Austrije S­e­bastiana Kurza je pandiljak, 19. decembra položio za­kle­t­vu, a novi kancelar je jur dru­gi dan, utorak išao u Bruxel­les na sastanke. Kurz je pro­tekloga vikenda prilikom pr­e­zentacije programa i članov buduće vlade najavio da Au­strija neće napušćati jedin­stvene stave i djelovanje Europske unije.

Tagovi: 

Konstituirajuća sjednica 2. saziva Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH

Od 18. do 19. decembra u Zagrebu su održali konstitu­irajuću sjednicu 2. saziva S­a­vjeta Vlade Republike Hrva­t­ske za Hrvate izvan Repub­like Hrvatske. Uz izbor pre­d­sjednika i potpredsjednika 2. saziva Savjeta, na sjednici su razmatrali mogućnosti unapredjenja i jačanja suradnje na gospodarskom, znanstve­nom, kulturnom i svi drugi polji izmed RH i Hrvatov ki živu izvan nje granic. Poseban naglasak su stavili na dio vezan uz mogućnosti u­napredjenja sustava učenja hrvatskoga jezika za Hrvate izvan RH, mogućnosti surad­nje u okviru EU fondov, postupak dobivanja državljan­stva i druga statusna pitanja. Tijekom prvoga dana rada Savjeta, članom se je obratio predsjednik Vlade RH. g. Andrej Plenković.