Centar.Advent.Sajam

Datum: 
ned, 12/04/2016 - 11:00

BEČ (3. i 4. decembar) — Centar.advent.sa­jam:

 

dojdite i najdite mirisnoga, sjajnoga toploga, šarenoga, žganoga, kuhanoga, pitkoga, pečenoga, u­godnoga, mekanoga, ukrasnoga, tradicionalnoga, napisanoga, na­crtanoga, slasnoga, kreativnoga, dušećega, duhovitoga, adventsk­o­ga, božićnoga;

 

subotu, 3. i nedilju, 4., XII. (11.00-20.00), u Hrvat­skom centru, 4., Schwindg. 14.

Centar.Advent.Sajam

Datum: 
sub, 12/03/2016 - 11:00

BEČ (3. i 4. decembar) — Centar.advent.sa­jam:

 

dojdite i najdite mirisnoga, sjajnoga toploga, šarenoga, žganoga, kuhanoga, pitkoga, pečenoga, u­godnoga, mekanoga, ukrasnoga, tradicionalnoga, napisanoga, na­crtanoga, slasnoga, kreativnoga, dušećega, duhovitoga, adventsk­o­ga, božićnoga;

 

subotu, 3. i nedilju, 4., XII. (11.00-20.00), u Hrvat­skom centru, 4., Schwindg. 14.

Hrvatski advent u Ugarskom Starom Gradu

Datum: 
sub, 12/03/2016 - 15:30

UGARSKI STARI GRAD (3. decembar) — Hrvatski advent;

 

n­a­stupaju:

dica čuvarnice Bizonje, Jačkarni zbor Mali Dunaj (Kemlja), Bizonjski tamburaši, Kud Konoplje (Kemlja), starogradski tamburaši Trzalica, Muško jačka­r­no društvo Hrvatski Jandrof;

 

su­botu, 3. XII. (15.30) u dvorani Fehér ló (u Bijelom Risljinu).

Ste znali? — O povijesti zakip­ljenoga?

Prvi božićni sajmi su jur otvo­rili. Duha aromatičnoga zakip­ljenoga vina se zdiže u zrak adventskoga časa. Sta­kaoce zakipljenoga vina još nijedn­o­mu nije škodilo, upravo kad se prijatelji sku­pa družu! Du­ha zakipljenoga s cimetom, klinčaci, kar­damomom i ora­n­džami ma­gič­no privlačuje sva­koga, ki se šeće po božićnom sajmu.

Tagovi: 

Blagoslavljanje orgulj u Celindofu

Datum: 
čet, 12/08/2016 - 09:45

CELINDOF (8. decembar) — Blagoslavljanje orgulj na svetak Neuskrunjenoga prijeće BDM;

 

četvrtak, 8. XII. u crikvi:

09.45 primanje i pozdrav biškupa Živkovića;

10.00 blagoslivljanje i svetačna maša;

muzički oblikuje Jačkarni krug Celindof, Mu­ški zbor;

 

po maši agapa u staroj ško­li: oblikuje Tamburica Celindof.