Zač je krivo u osnovni škola podučavati nimški?

Za male jezike u industrijski zemlja, kot su na priliku ladinski u Južnom Tirolu, srp­ski u istočnoj Nimškoj, slovenski ili hrvat­ski u Austriji, se na političkoj razini mora sve poduzeti, da bi se relansirali i jačali.

 

Kad neki manjinski jezik skrsne, to nije prirodan proces. Njega je človika prouzrokovao, a zato je ta proces i r­e­ver­zibilan. Ako se za neki manjinski jezik ništ ne poduzima, će izumriti. Sta­vlja se pitanje, je li je to fer. Da mladina svenek rado prelazi na većinski jezik, je činjenica.

Tagovi: 

Ste znali? - Prez jezika človik ne more misliti

Europski dan jezikov svečujemo zbog inicijative Vijeća Europe (Europarat), da bi lju­di spoznali prednost većje­zič­nosti i bili motivirani na učnju jezikov. Europa govori 200 jezikov, a to bogatstvo se neka očuva. 12 ljet dugo sada svečujemo Dan jezikov 26. septembra. I ovoga ljeta su u mnogi zemlja na progra­mu različne inicijative, akcije i manifestacije, ke ljude ne­ka potiču na upoznanje različnih jezičnih kulturov i na učnju dodatnih jezikov. 

Tagovi: 

Predstavniki Hrvatskoga centra-Beč kod gradonačelnika Zagreba Bandića

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić primio je petak, 13. septembra iza­sla­n­stvo Hrvatskoga centra iz Beča ko je predvodio kurator Centra Petar Tyran. Teme razgovora su bile uža suradnja med Zagrebom i Bečom ka se triba bolje od­raziti i na hrvatsku zajednicu u Beču, predvidjen po­hod Milana Bandića Gradišću kao i projekt hrvatsko­ga odnosno bilingvalnoga školskoga sustava u Beču. 

Tagovi: 

Proslava 480. obljetnice doseobe Hrvatov u zapadnu U­gar­sku

Datum: 
sub, 09/21/2013 - 15:00

UNDA (21. septembar) — Prigodom proslave 480. obljetnice doseobe Hrvatov u zapadnu U­gar­sku prigodni program;

 

sv. maša u crikvi sa Štefanom Dumovi­ćem (15.00) i kulturni program (17.00): sv. maša u crikvi;

preda­vanje iz povijesti grad. Hrvatov (dr. Franjo Pajrić), tamburaški sa­stav Veseli Gradišćanci;

ženska vokalna skupina Vesele Gradiš­ća­n­ke, tamburaški sastav Prava eki­pa (Marija Bistrica);