Primarne oznake

Datum:

10/12/2021 - 20:00

 

KUGA-aktivisti se spmenu na kritičan, šalan i kreativan način: Jur po treti put će se održati priredba prilikom spomenljeta, i to s naslovom "XXX1". 

Povjesničar Michael Schreiber vodi u koraki od deset ljet od 1920. do 2020. ljeta. Svakoj štaciji mladi i starji umjetniki i muzičari kažu kratke scene, jačke ili pjesmice. Tekste se napisali Konstantin Vlašić, Christian Benc Brieber i Marko Blažeta, ki je i odgovoran za režiju.

 

Početak: 20.00

Ulaznina: 15,- (pretprodaja) / 18,- (večernja blagajna)

Kade: KUGA, Veliki Borištof