Sa Svetim Križem imamo opet selo s kim se moremo podičiti a ono s nami

Petar TyranPovjesničarom, vjerojatno i hrvatskim jeziko­slovcem kao i znanstve­nikom ki su se bavili i se da­nas bavu vjerom u Gr­adišću, pred svim i lutorkom, vjerojatno je bio poznat protes­ta­nt­ski, lutorski pastor Grgur Py­thiraeus Mekinić kao i mjes­to njegovoga djelovanja Sveti Križ u tadašnoj zapadnoj U­garskoj. Nam je naziv za ovo selo bolje poznat kao Kere­s­tur po ugarskom (Német) Kereszturu. Sridnjogradiš­ćan­skim Hrvatom je ovo vrlo bo­gato selo — u prispodobi s okolišnimi hrvatskimi seli — poznato pred svim i zato jer imaju onde dobra i čuvana vi­na i istaknute vinare, jer je onde zadnja postaja željezni­čke veze med Bečom i sridnjim Gradišćem (ka pelja prik Šoprona) a otkad je od 1989. opet otvorena granica se iz sjevernoga Gradišća, iz Po­ljancev prik Šoprona, Koljn­o­fa i Kerestura brže dojde u sridnjogradišćanski Filež i Mjenovo.

Europska unija dogovorila sustav ranije kontrole putnikov kim nisu potribne vize

Ministri unutarnjih poslov zemalj članica EU 9. junija su na sastanku u Luxembo­urgu usuglasili sustav pret­hodne kontrole putnikov iz trećih zemalj kim ne triba viza za ulazak u europski pro­stor. Europski sustav za informacije o putovanji i njevom odobrenju (Etias), zamišljen je kao sigurnosna mjera ka bi tribala pobolj­šati sigurnosne provjere put­nikov ki u Europsku uniju moru ulaziti bez viza.

Austrijanci da strahuju zbog politi­čkih nemirov i demostracijov u Srbiji

Erdoğan nije jedini sporni (strittig) predsjednik za ko­ga dijaspora ka živi u Beču izlazi na ulice, ističe bečki dnevnik Die Presse povodom nediljnoga skupa podrške Sr­biji i vladi, dodajući da i da­lje prik posrednikov ili udr­u­ženj bivaju organizirani sku­pi, a iz pozadine njim uprav­ljaju strane države.

Znanstveni simpozij „Kraljica Marija Terezija i Hrvati“

Datum: 
pet, 06/30/2017 - 22:32

BEČ (30. juni) — Hrvatski povijesni institut Beč i Hrvatska ak­a­demska zajednica u Austriji u p­o­vodu obilježavanja 300. ljet od ro­djenja Marije Terezije održat će se znanstveni simpozij „Kraljica Marija Terezija i Hrvati“;

simpozij će, izmed ostaloga, ispitati ve­zu Marije Terezije i poznatoga hrvatskoga znanstvenika Josipa R. Boškovića koga je ona osob­no angažirala za neke važne projekte;

predavači su dr. A. Jembrih, dr. S. Kutleša, dr. R. Skenderović, dr. J. Matoš i dr. J. Seršić;

Do­dje­la »PaN-nagrade« 2017

Datum: 
pon, 06/19/2017 - 17:00

BEČ (19. juni) — Savezno mi­nistarstvo za Europu, integraciju i vanjske posle skupa s Krovnim udruženjem svih austrijsko-stranj­skih zajednic-PaN poziva na do­dje­lu »PaN-nagrade« 2017. Bm­eia Austrijsko-hrvatskomu društvu;

pandiljak, 19. VI. (17.00-19.00) u Alois-Mock-Saal Ministarstva, Beč 1., Minoritenplatz 8.