Prema RS u BiH se nastavlja Obamina politika

WASHINGTON/BANJA LUKA — Trumpova adminis­tracija potvrdila sankcije. Dodikovo ime pojavilo se je 3. 2.  na mrižni stranica američkoga ministarstva financijov med osobami ke su pod kaznenimi mjerami Trumpove adminis­tr­acije. Nova američka admini­stracija potvrdila je sankcije ke su u januaru nametnute protiv predsjednika Rep. Srpske Milorada Dodika zbog kršenja Daytonskoga sporazuma i organiziranja nezakonitoga refe­renduma u septembru prošlo ljeto, proističe iz ažuriranoga popisa ča ga je sada objavilo američko ministarstvo financi­jov.

Tagovi: 

Škotska premijerka Sturgeon u BREXIT

Škotska mora imati mogućnost proglašenja neovisnos­ti od Ujedinjenoga Kraljev­s­t­va ako nje zahtjevi u pogledu BREXIT-a budu odbačeni, re­kla je 31. januara škotska premijerka Nicola Sturgeon. Ona je ocijenila da je plan za Brexit ki je britanska pre­mijerka Theresa May iznijela „ekonomski katastrofalan“ za Ujedinjeno Kraljev­stvo tr istaknula da Škotska nije za to glasovala.

Tagovi: 

Gradišćanska zemaljska vlada odredila red vožnje do sredine 2017. ljeta

RUŠTA — Pod geslom „Hr­a­bro u nova vrimena“ čla­ni Gr­a­dišćanske zemaljske vl­a­de su se sastali 2. februara u Seehotelu u Rušti da bi u protulićnoj klauzuri odredili smirnice u područji gospodarstvo, zdrav­stvo i socijalno. Do ljeta neka Krages bude integriran u Bur­genland Holding i intenzivira suradnju med zem. bolnicami i Milostivne braće u Željeznu.

Kako kupovati, a ne rasprudjivati?

Police u prodavaonica su strateški tako uredjene, da nas tentaju, da kupimo odre­djene artikle i da trošimo čuda već pinez nego smo imali pre­d­vidjeno. Kako pak kupovati, da bi obašli lečke i da naša redovita kupovanja ne bi bi­la rasprudna. Dost krat nam se dogodi, da idemo po kruh i mliko, a vra­ća­mo se s punimi košarami dugovanj, ka ni­smo imali predvidjeno! 

Tagovi: