Naticanje u lipom (hrvatskom) govoru u OŠ Mihovil Naković u Koljnofu

U Osnovnoj školi »Mihovil Naković« u Koljnofu u četvr­tak, 24. oktobra su održali u medjuvrimenu jur 18. po redu naticanje u lipom govo­ru i recitiranju s istim naslo­vom kako ga nosi škola, na­ime »Mihovil Naković«. Su­djelivalo je oko 70 školarov iz sedam hrvatskih osnovnih škol iz hrvatskih od. mišovitojezičnih škol u ugarskom dijelu Gradišća. Pri natica­nju školari dolnjih razredov recitiraju pjesmicu gradiš­ćan­skohrvatskoga pjesnika, a školari viših razredov čitaju tekst.

 

Dorica Zvonarić dobitnica naticanja u jeziki

ŽELJEZNO — Ovoljetno naticanje u strani jeziki, takozvani »Europa-Sprachenwettbewerb« za više škole opće naobrazbe su 7. februara po 23. put održali u Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu. Školarice i školari su se naticali u sedam jezikov. Hrvati/ce su i ovo ljeto opet u lipom broju sudjelivali. Svaka škola je mogla javiti do četire kandidate ili kandidatice. Za hrvatski jezik su se naticale gimnazije iz Borte, Matrštofa, Gornje Pulje i dvi iz Željezna, Theresianum i Savezna gimnazija. Sve skupa se je naticalo 10 školaric i 2 školari.

Naticanje u govoru u istočni jeziki

Tereza Grandić iz Stinjakov je dobila naticanje u govoru u istočni jeziki. Školarica je Dvojezične gimnazije u Borti i je govorila o temi „Zbunite se!“. Dodilili su utorak, 11. decembra i nagrade za pisanje sastavkov. U ovoj kategoriji prvo mjesto je osvojila Ružica Goranović, školarica Savezne gimnazije Matrštof. U hrvatskom jeziku je ljetos sudjelovalo šest kandidatic pri naticanju u govoru. 2. mjesto je položila Nataša Milenković, Trgovačka akademija Matrštof s temom „Strankinja sam svugdje“, a 3. mjesto Laura Golubović, Trgovačka akademija Željezno takaj s temom „Strankinja sam svugdje“. Pri naticanje u pisanju sastavkov 1. mjesto je položila Ružica Goranović, Savezna gimnazija Matrštof s temom „Strankinja sam svugdje“, 2. Doroteja Zvonarić, Savezna gimnazija Gornja Pulja s „Je Hrvatska pripravna za EU?“ a 3. Štefanie Ivančić, Org Terezijanum Željezno s „Ča znači srića?“.

Gradišće Kalendar 2013 „na pragu“

U okviru generalne sjednice Hrvatskoga štamparskoga društva 8. decembra u domu kulture u Koljnofu (Ugarska) uz knjigu »Zbornik« o Augustinu Blazoviću su predstavili i Gradišće Ka­lendar za 2013. ljeto. Glavna urednica je po peti put Ingrid Klemenčić. Geslo Ka­lendar  za 2013. ljeto je „na pragu“. Urednica kalendara Klemenčić je ovom prilikom odlikovala i dva dobitnike naticanja u slikanju: Luku Savorića i Karmelu Pajrić. Ka­lendar na oko 250 stranic nudi zanimljivoga štiva, od povidajkov, proze i lirike, iz svakidašnjice do povijesnoga i vjere.

Mirko Berlaković je uredio »Zbornik« o pateru Augustinu Blazoviću (2)

Na svetak Neoskrunjenoga prijeća. 8. dec. u Koljnofu u domu kulture Hrvatsko štamparsko društvo je predstavilo najnoviju knjigu Hštd-a zbornik »Augustin Blazović — književnik, dušobrižnik«. Knjigu o benediktincu, ki je bio već od pol stoljeća dugo dušobrižnik grad. Hrvatov u Beču, i književniku dramatičaru kao i pjesniku Blazoviću (1921.- 2004.) je uredio njegov bratić Mirko Berlaković. Zbornik o Augustinu Blazoviću je ljetna knjiga Hštd-a za 2012. ljeto a dostat će ju svaki član.