Šlus kulture dobrodošlice, odsad: detencija

Na poslidnjem sastanku Europskog vijeća dogodio se popriličan zaokret, u komu je detencija, u smislu zaustav­ljanja i zadržavanja, postala nova politika EU prema neregularnim migrantom.

STRASBOURG — Detencija — u smislu zaustavljanja, za­državanja, pak i pritvaranja —je neizrečena, ali definitivno n­ova politika Europske unije prema neregularnim migrantom. To je zaokret ki se je du­go valjao iza brigi, ali ki se je u političkom smislu dogodio na poslidnjem sastanku Europ­skoga vijeća u četvrtak i petak prošloga tajedna u Bruxellesu.

Centri za azil na dobrovoljnoj osnovi

Kompromis: po gotovo cjelonoćne rasprave dogovorili su uspostavu zatvorenih ce­n­­trov za azil na dobrovoljnoj osnovi. Čelniki 28 držav čla­nic EU-a postigli su u pe­tak, 29. junija u rani jutar­nji ura po gotovo cjelonoćnoj ras­pravi kompromis oko pitanja migracije, dogovorivši uspo­stavu zajedničkih cent­rov za obdjelivanje zahtjevov za azi­lom na dobrovoljnoj bazi tr ograničavanje kreta­nja mig­rantov unutar EU-a.

Projekt dopunske škole za podučavanje srpskoga jezika kao i ćirilice u Beču

Polaznikom Škole srpskoga jezika ku u Beču organizira odbor Skpd Prosvjeta, povodom kraja školskoga ljeta, svečano su uručene svidočbe o pohadjanju. Dodjeli su, osim školarov, nazočili roditelji, svećeničtvo i svi Pro­svjetini pedagogi i Svetlana Matić, potpredsjednica be­čkoga odbora Prosvjete.

63. Kongres FUEN-a kod Zapadnih Frizov u Nizozemskoj — i s moliškimi Hrvati

Unutar Federalističke unije europskih narodnosti (FUEN) gradišćanski Hrvati su jur desetljeća dugo zastupani, ne samo kao člani nego i u različni odborni i predsjednički funkcija, aktualno Hrvatsko kulturno društvo u Gradiš­ću i Hrvatski centar – Beč zastupaju gradišćanske Hrvate u Austriji i ukupno imaju šest glasov (svaki po tri). Kongres su održali od 20. do 24. junija 2018. u gradu Le­e­uwarden (na friskom Ljouwert), kih 130 km sjeverno-istočno od Amsterdama. Domaćin je ov put bio Sa­vez Zapadnih Frizov u Nizozem­skoj. Gradišćanske Hrvate su zastupali Gabriela Novak-Karall, Tibor Jugović i Pe­tar Tyran.

Zaklada »Agostina Piccoli« moliških Hrvatov iz Mundimitra asocirana u FUEN

MUNDIMITAR — Antonio Sammartino je 1999. ljeta ute­meljio Zakladu Agostina Piccoli, ka se bavi prije svega moli­škimi Hrvati, istraživanjem, ga­je­njem i očuvanjem njeve jezi­čne bašćine tr promiče sve vr­s­te aktivnosti ke pridonosu oču­vanju kulture i tradicije moli­ških Hrvatov. Ljeta 2004. je Sammartino imenovan p­o­čas­nim konzulom RH u Italiji.