Gdo jur svenek svakoga razumi? Jožefu Hartmannu za 60-nicu!

Petar Tyran

Pisati o na ovom mjestu o predstojeći izbori za saveznoga predsjednika bi bilo jur zaman, uzalud, jer gdo do dana današnjega još ne zna koga će birati, neće ni zutra znati. A bilo kako će­du završiti — život će pojti dalje. A da su naši ljudi i u Hofe­ro­vom i u Van der Bellenovom loguru znamo ionako. U tom se ništ ne razlikuju od ostalih Austrijancev. Dakle ostanimo iskreni i nećemo tako činiti kao da bi bili presenećeni i da ne bi znali kako će završiti!

70. Hrvatski bal i »Hrvatska Graševina«

Prošlu srijedu (23. 11. ’16.) u Hrvatskom centru Gabriela Novak-Karall i Petar Tyran prezentirali su program jubilarnoga 70. Hrvatskoga bala i sažetu povijest toga du­goljetnoga dogadjaja, dok je obitelj Jagšić predstavila bal­sko vino ­mag. Georg Vuković je blago­slovio. Prezentaci­ja je bila p­opraćena prigodno odabra­nim repertoarom u iz­vedbi Hanes-Lasaković-trija ki je n­azočnim savršeno do­ča­rao ugodjaj i atmosferu prvo­ga Hrvatskog bala prije 69 ljet.

 

Ste znali? — U adventu ljubimo duhe

U adventu su nam osebujno drage duhe: očarava nas du­ha adventskoga vijenca od jel­vovoga kića, dušećih svić, ma­lih čajnih ili masivnih, kifljcov od vanilije i medenjakov s čuda cimeta. S timi duhami si stvaramo božićno raspolo­ženje željnoga čekanja na Sp­asitelja. Adventsko i bo­žić­no vrime doživljavamo sa svimi ćutili. Aromatiziramo si dom, ar srića duši. Mali Jezuš duši iz jelvovoga kića, kifljicev od vanilije ili mede­njakov od cimeta.

 

Tagovi: 

Vrući zimski piliš protiv zime: zovemo ga čokolad

Kad je vani temperatura oko nule, kad je sriž i kad nam se nagražaju bablja sol ili sni­ž­ne pahuljice, ljudi rado posi­zaju za lončić kakovoga teplo­ga piliša. Tim se tijelu more pomo­ći da producira teplinu kot odgovor na mrz­linu. Uživa­njem visokokaloričnih pili­šev, na priliku teploga čokolada, tijelo hranimo en­ergijom, s kom se ono eficijentno more bo­riti protiv mrzline. Tepli piliši su zvana to­ga optimalni za relaksiranje.

 

Tagovi: 

U Nacionalnom vijeću ovput su bila tema i narodne grupe i potpora tiska

Pri generalnoj debati o bud­žetu za dojduće ljeto u Parlamentu utorak, 21. novem­b­ra je bilo govora i o narodni grupa. Govorač Socijaldemo­kratske stranke za ljudska prava i prognanike, Franz Kirchgatterer je u svojem go­voru naglasio da država ima odgovornost za autohtone n­arodne grupe u Austriji i da se u novom zakonu o podupiranju narodnih grup triba zgledati i na njeve tiskanice. Govorač Narodne stranke za narodne grupe, Niki Berlaković je u svojem govoru citirao studiju Europske komisije ka veli, da je 80 posto narodnih grup u Europi ugr­o­ženo.