Ljeto nosi, ali brzo projde, a zima prosi!

U srpnju je najteplije i najsunčanije. Upravo zbog vrućin su moguća jaka nevrimena. Teplina julija omogu­ću­je dozrejanje žita, a na kraju i žetvu. Od srpa sr­panj ima svo­je ime. Srp marljivo djela, bi rekli stari ljudi kroz prizmu poljodjel­stva. Stari ljudi su znali i to, da je suh srpanj znak, da će vi­no biti dobro. Oni su govorili da onako kot ljeto sine, ono i mine.

Tagovi: 

Ste znali? - Ki planet bi mogao nastaniti človik?

Iako se je u javnosti svenek nanovič čulo, da postoju planeti, na ki bi bio moguć ži­tak, nedavno otkriće eg­zo­pla­neta Kepler-62f, ki je oko 1.200 svitlosnih ljet udaljen od Ze­mlje, daje ufanje, da bi on mo­gao biti prvo nebesko tijelo zvana Zemlje, na kom postoju povoljni uvjeti za žitak. Do to­ga zaključka su znanstveniki došli zato, kad pretpostavljaju, da na Ke­pleru-62f, koga vidimo na sliki, curi voda, a tim i uvje­ti za žitak.

Tagovi: 

25 ljet Republike Hrvatske i 25 ljet pomoći od gradišćanskih Hrvatov!

Petar Tyran

Evo, Hrvatska slavi 25 ljet od osamostaljenja, od n­astajanja vl­astite države i od nezavisnosti od prija­š­njih savezov i obavezov s o­s­talimi republikami u bivšoj državi. Kako je došlo do te s­amostalnosti, mnogi od nas još znaju, i koliko je bilo, krvavo i teško, mučno i bolno. Danas, kad se slavi takorekuć četvrt stoljeća nezavisne Republike Hrvatske, ne bi se ni smilo pozabiti med gradiš­ća­n­skimi Hrvati ča sve su oni učinili tada početkom 1990.-ih ljet — pred svim karitativnoga i puno drugoga. Ali ne bi se smilo na to pozabiti niti u samoj Hrvatskoj, upravo sa­da, kada se slavi ovih 25 ljet samostalne i demokrat­ske R­epublike Hrvatske.

Slovenski predsjednik Pahor se je u Beču sastao s novim austrijskim predsjednikom

Slovenski predsjednik Borut Pahor boravio je u utorak, 10. januara u djelatnom po­sjetu Austriji, kade je razgo­varao s novim austrijskim sa­veznim predsjednikom Ale­xanderom Van der Bellenom, a tom prigodom se je sastao i s kancelarom Christianom Kernom. Pahor je austrij­skomu kolegi predao i tzv. »Ljubljansku inicijativu«.

Tagovi: 

Kako da je februar jedini ženski misec ljeta?

Miseci ljeta imaju i hrvatska imena: 1. je siječanj, 2. veljača, 3. ožujak, 4. travanj, 5. svibanj, 6. lipanj, 7. srpanj, 8. kolovoz, 9. rujan, 10. listopad, 11. je studeni, a 12. prosi­nac. Zač se miseci na hrvatskom jeziku i tako zovu, će­mo objasniti u ovom članku.

Siječanj je prvi misec ljeta. Zvećega je onda zima, mnogokrat je i sniga, a kad je temperatura pod nulom, je mraz. Je li se siječanj zbog toga zove si­ječanj, kad zi­ma siče sapu ili zato kad su prljekoč gospodari pri jaki mrazi morali u loza sići drva za nalaga­nje, nije jasno. Siječanj je na svaki način srce zime.

Tagovi: