Narodna stranka i PSOE minjaju se na vlasti poslidnja četira desetljeća

Prema poslidnjim anketam na izbori u Kataloniji mo­gla bi pobijediti Katalonska repub­likanska livica (Erc), čiji je peljač Oriol Junqueras u pri­tvoru pored Madrida jer je kao potpredsjednik katalonske vl­a­de sudjelovao u pro­glašenju n­ezavisnosti. On je upozorio da je tim onemogu­ćen pripra­viti se za izbore. Pritvoreni du­žnosniki moru sudjelovati na izbori dokle im traje su­dj­e­nje, sve dokle eventualno ne budu progla­šeni krivimi. Ovih dani se stranke pripravljaju za izbore i koalicije. 

Tagovi: 

Puigdemont se neće vrnuti u Španjolsku, ne vjeruje da bi imao pošteno sudjenje

Sminjeni predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont nije se 2. novembra odazvao pozivu španjolskoga vrhovnog suda tr je ostao u Bruxellesu na savjet njego­voga odvjetnika. U medjuvri­menu se opet obratio iz Belgije ov put iz grada Genta. Puigdemont je u Španjolskoj optužen za pobunu, neposluh i korišćenje javnoga pineza za organiziranje referenduma suprotnoga ustavu tr mu prijeti većljetna zatvorska kaštiga. Na sudu u Madridu u četvrtak i petak je bilo sa­slušano i 13 drugih katalo­n­skih dužnosnikov ki se takaj suočavaju sa zatvorskom kaštigom zbog proglašenja nezavisne republike Katalonije pred dvimi tajedni.

Tagovi: 

U Kataloniji sve ovisi o tomu komu ćedu gradjani ubuduće plaćati poreze

Središnja vlada španjolskoga premijera Mariana Rajo­ya krenula je s upeljanjem iz­ravne uprave nad Katalonijom, ukidajući autonomiju regije samo nekoliko uri potom kad je katalonski parlament proglasio neovisnost. Nim­ška, Francuska i Velika Britanija ne priznaju neovisnost Katalonije i podržavaju napore Madrida da u zemlji o­b­novi ustavni poredak, objavi­le su u petak vlade tih zemalj a glasnogovornik nimške vl­a­de rekao je da Berlin u spo­ru s katalonskimi separatisti podržava premijera Rajoya i da Nimška neće priznati ne­ovisnost najbogatije španjol­ske pokrajine.

Tagovi: 

U Sočiju potpisan Program suradnje u području kulture izmed Hrvatske i Rusije

Hrvatska Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek potpisala je u srijedu u Sočiju Program suradnje u području kulture izmed Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za razdoblje od 2017. do 2019. ljeta kojim se želji potaknuti suradnja institucijov dvih zemalj tr stvoriti formalni o­kvir za poticanje razvitka suradnje i razmjene u područji kulture i umjetnosti.

SOČI — Kako je priopćeno iz hrvatskoga Ministarstva kul­ture, potpisanim programom suradnje želji se potaknuti suradnja institucijov dvih zemalj s područja kulture i umjetnos­ti u sljedećem troljetnom razdoblju tr stvoriti formalni okvir kako bi se potaknuo razvitak suradnje i razmjene u podru­čji kulture, umjetnosti, kulturne bašćine, književnosti, izdava­čtva, arhivov, kinematografije i medijov ke pridonosu boljemu upoznavanju nacionalnih kulturov i uzajamnomu zbli­žavanju dvih zemalj.

Tagovi: