Primarne oznake

Datum:

25/11/2018 - 16:00

TRAJŠTOF (25. novembar) — Fara Trajštof poziva na »Dan crikvene muzike« sa Crikvenim zborom i solisti (E. Tit­tel, W. A. Mozart, O. Dragojević i dr.);

ned., 25. XI. (16.00) u crikvi.