Primarne oznake

Datum:

21/10/2018 - 19:30

ŽELJEZNO (21. oktobar) —  Veleposlanstvo RH i Hrvatsko-austrijsko društvo Dubrovnik po­zivaju na koncert s literaričnom moderacijom, ča neka oživi sta­re veze med Hrvatskom i Austrijom u razdob­lju predklasike i kla­sike i neka je scenski oživi.

Na Hammerklaviru svira Ivana Jala­ča, violinistica Dora Kamber i M­arojica Bjelić kao turistički vo­dič;

nedilju, 21. X. (19.30) u Em­pire-sali Dvorca Esterházy.