U Projektnom prostoru Zemaljske galerije u Željeznu četvrtak, 22. januara je bilo otvaranje izložbe likovne u­m­jetnosti »S­like mnogovrsnosti — narodne grupe u likovnoj umjetnosti«. Izložbu su sastavili i uredili djelatniki Kulturnoga referata zemlje Gradišće pod peljanjem mag. Margit Fröhlich ka je dala uvod u izložbu. O na­ticanju, u kom su sudjelovali slikari i slikari­ce kao i grafi­čari/ke i su se bavili temat­s­kim područ­jem kulturne mno­govrsnosti etničkih grup u Gradišću, je in­formirao pravi dvor. savj. dr. Josef Tiefenbach, predstojnik Zemaljsk­o­ga odjela za kulturu, znanost i arhiv. Djelatni naslov naticanja je bio „Ljeto kulturne mnogovrsnosti“. U „starom“ dijelu izložbe su izložene sli­ke iz zbirke Zemlje Gradiš­će a u novom izbor slike iz zgo­ra spomenutoga naticanja.

 

ŽELJEZNO — U naticanju pod geslom „Najbolje na svi­tu je mnogovrsnost“ se je naticao i rodjeni Novogorac, Erich No­vosel. Od njega su izložene tri slike. Za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće se je Novosel žalio, da su nove slike — tako i njegove — dostale samo mali prostor, a stare da su na čuda većem prostoru izložene. Novosel je i jedini pripadnik ne­koj narodnoj grupi. Malo ga ču­di, da se je samo 19 umjetnikov naticalo, ali on misli, da bi to znamda moglo i ležati na te­mi, jer ova da očivid­no tako ne zanima ve­ćin­ski na­rod. Do­bitnica ovoga naticanja a tim i podupirajuću nagradu Zemlje Gradiš­će za likovne umjetnike je do­bila Elke Misc­h­ling iz Najfelta.
Kako je nagla­sila M. Frö­h­lich tema „mnogo­vrs­nost“ se zracli u umjetnosti i kul­turi Gradišća.

 

Ova izložba  će biti otvorena do 28. februara u Projektraumu Zemaljske galerije u Željeznu, E­s­terhá­zy­platz 5 prik puta Dv­or­ca Esterházy. Pokr­o­viteljstvo za „Ljeto kultur­ne mnogovrsno­sti“ u Gradišću je preuzeo Unesco.     (uredn.)

Slike