BEČ — Dugoljetni predsjed­nik Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču (Hgkd), i dugoljetni činovnik u Austrijskom ministarstvu o­brane vlad. savj. Martin Pri­ko­sović, je nedavno svečevao svoj 85. rodjendan. Rodjeni Filežac je bio predsjednik Hrvatskoga akademskoga kluba (Hak) a ukupno 12 ljet dugo je stao na čelu Hgkd-a. Za vr­i­me njegovoga predstojničtva su utemeljili sekciju za kazališće i kulturu unutar Hgkd-a, bio je i med osnivači prvoga hakov­skoga časopisa Glas.

 

Za svoj angažman je Martin Prikosović odlikovan »Ča­s­­nim znakom u zlatu za zasluge za Republiku Austriju« a častila ga je Republika Hrvatska 2010. odličjem »Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića«. U 2011. lj. je odlikovan »Zlatnim znakom za zasluge Zemlje Beč«.

 

Danas je Martin Prikosović aktivan član kluba seniorov kao sekcija Hgkd-a pod krovom Hrvatskoga centra u 4. kotaru Schwindgasse 14.

 

Martin Prikosović se je ro­dio na Martinju 1929. ljeta u seljačkoj obitelji u Filežu. 1942. ljeta je došao u Beč a od 1952. ljeta se angažira za gradiš­ćan­ske Hrvate, jer je došao u ko­n­takt s Hrvatskim akademskim klubom u Beču.
Prikosović sliši med osnivače časopisa Glas i pod njegovim predsjedničtvom je Hak dostao prve prostorije u La­n­gegasse. Med njegove velike za­sluge u funkciji Hgkd-a pred­sjednika sliši nabavljenje vlaš­ćih društvenih prostorijov u 1964. ljetu u Schwindgasse u četvrtom bečanskom kotaru — dakle tomu je ljetos 50 ljet.  Te društvene prostorije su pak 1994. ljeta znatno proširili i kao krovnu organizaciju stvo­rili Hrvatski centar.

 

Prilikom male prigodne sve­tačnosti u Klubu seniorov pe­tak, 21. novembra jubilaru — isto kao i njegovoj hižnoj dru­žici Terki — čestitao je i željio sve najbolje kurator Hrvatsko­ga centra Petar Tyran u ime ove krovne hrvatske us­tanove, a tako je činila i predsjednica Kluba seniorov Cilka Fischer.

 

(uredn.)

 

Slike