Novi udar po aferi Ibiza! Policija je pretresla stane Strachea i Gudenusa: Sumnja se da su donedavni peljači Fpö umišani u podmićivanje dr­žavnih službenikov u vezi s izdavanjem licencov za igre na sriću!

BEČ — Državno tužilačtvo za borbu protiv korupcije naložilo je pretres stanov nekadašnjega lidera, peljača Slobo­darske stranke Austrije (Fpö) Heinza Christiana Strachea i njegove dotadašnje „desne ru­ke“ Johanna Gudenusa, a u vezi s imenovanjem članov ru­kovodstva u poduzeću Casinos Austria.

Prema pisanju medijov, radi se prije svega o imenovanju Petera Sidloa, člana Fpö na mjesto direktora za financije Casinos Austria, jer se njegovo imenovanje dopelja u vezu s navodnim političkim dogov­o­rom sa suvlasnikom firme Novomatic. Zbog toga nisu pretresani samo stani Strachea i Gudenusa već i stani i ureda šefa Novomatica Haralda Neu­manna, ali i Sidloa.

U Casinos Austria potvrdju­ju da su pretresane prostorije u sidišću poduzeća i dodaju da je rič o postavljanju Sidloa, a ne poslovanju koncerna, ki je djelimično u vlasničtvu države. Upravni odbor Casinos Aus­tria je marca ovoga ljeta na vanrednoj sjednici imenovao novu tročlanu upravu, pak je na mjesto šefa Upravnoga odbora postavljena nekadašnja zamjenica predsjednika Narodne stranke (Övp) Bettina Glatz, ka je do tada bila dire­k­torica financijov.

Kao drugi član je postavljen bivši ba­n­kar Martin Skopek, ki je bio zadužen za operativne posle, a Sidlo kao šef za financije. Sidlo je na to mjesto postavljen iako nije imao preporuke, a prema ano­nimnoj prijavi njegovo postavljenje je bilo dio dogovora s akcionari Casinos Austria.

Konkretno su Övp i Fpö, ke su tada bile na vlasti, dogovorile da Sidlo udje u Casinos Austria prik suvlasnika Novomatica. Zauzvrat je dogovoreno da će Fpö izajti u susret kon­cernu igre na sriću kod mogućih izmjenov zakona po izbori u Beču. Tužilačtvo, ko potvrdjuje istragu i pretrese, ali ne želji navoditi imena, ističe da postoji sumnja u podmićivanje državnih službenikov u ve­zi s iz­davanjem licencov za igre na sriću. Inače, Casinos Austria pripadaju sa 33% u državnom holdingu Oe.Bag, uz Sacka Grupaciju milijardera Karela Komareka ki drži 38% i Novomatic sa 17% udjelov. Strache i Gudenus se nalazu pod istra­gom tužilačtva i zbog drugoga slučaja, a to je afera »Ibiza«, ka je dopeljala do rušenja vlade Sebastiana Kurza krajem maja.

Video snimke iz Ibize, od prije dvoja ljeta, ke su se poja­vile u javnosti tajedan dan pred izbori za Europski parlament, prikazali su Strachea i Gudenusa kako jednoj navodnoj nećakinji ruskoga milijardera nudu državne posle za financijsku podršku njevoj Fpö. Po pojavljivanju snimkov Stra­che je podnio ostavku na mjesto vicekancelara i peljača stranke, a Gudenus je podnio ostavku na mjesto potpredsjed­nika i šefa poslaničkoga kluba Fpö. Afera »Ibiza« teško je p­o­godila Fpö, a novi slučaj mo­gao bi dodatno uticati na ras­položenje biračev pred prijevrimene izbore zakazane za 29. septembar ovoga ljeta.

(uredn.)

Kategorije