Na izbornoj sjednici održanoj u subotu, 24. junija uv­e­čer u Beču, Austrijsko-hrvat­ska zajednica za kulturu i šport (Ahz) ponovno je za predsjednika izabrala Miroslava Piplicu, izvijestio je Ahz. Ovo je po jedinaest ljet predsjedanja Pipličin novi dvogodišnji mandat na čelu Zajednice ka po vlastiti in­formacija broji oko pet tisuć članov i okuplja 22 hrvat­ske udruge tr osam folklornih društav.

BEČ — Od ukupno 101 zastupnikov s pravom glasa, njih 94 glasalo je za Miroslava Piplicu, 6 za protukandidata Ju­ru Stipića a jedan je bio suz­držan. Juro Stipić ostao je jedini Pipličin protukanditat, potom kad se predložene kan­didature nisu prihvatili: mag. Ljubomir Damjanović, prof. Pero Lebo, Tomislav Krznarić i Željko Kilić, s obrazloženjem da Miroslav Piplica dobro pe­lja Zajednicu.

Glasanju je prethodilo ponošenje izvješćaja o dosadaš­njem djelu. Izvješća su podnijeli predsjednik Ahz-a Miroslav Piplica, rizničarka Jadra­n­ka Vincek o stanju blagajne i predsjednik Nadzornoga odbora Jure Kutleša, zaključivši da je peljanje poslovnih knjig točno i uredno.

Piplica se je na kraju osvrnuo i na, kako je rekao, „neis­tine i izmišljotine“ ke da je hr­vat­ski portal Index, prema podatki jednoga nedobronamje­r­nog Hrvata iz Austrije u juniju ovoga ljeta, pisao o njemu i Z­a­jednici vezano uz pinez ki je Ahz prikupio u humanitarnoj akciji za Vukovarski vodoturam. „Moj ponovni izbor za pred­sjednika s 94 posto glasov naj­bolji je odgovor onim ke sme­ta sve ča je hrvatsko“, rekao je Miro Piplica zahvalivši svim ki su mu ukazali povjerenje.

„Hvala vam svim na velikoj potpori. Vi ste svidoki mojega i vašega rada ne zadnje dvoja, nego zadnjih jedanaest ljet otkako sam predsjednik ove naj­brojnije i najorganiziranije za­jednice Hrvatov u svitu, nač sam posebno ponosan“, ista­kao je staro-novi predsjednik Ahz-a. Napomenuo je kako je i osobno, kao i neki drugi člani financijski potpomagao aktivnosti udrugov okupljenih u Zajednicu.

Izborna sjednica, ka je po­čela hrvatskom himnom, isko­rišćena je i za dodjelu posebnih priznanj ke dodiljuje Austrijsko-hrvatska zajednica za kulturu i šport za doprinos u promicanju hrvatske kulture i športa u Austriji i širje. 

Kako je rekao Miroslav Pip­lica na izbornoj sjednici u subotu, jednoglasno je izabrano i 30 članov Zajednice ki će­du činiti nje predsjedništvo, a narednih dani će se glasovati gdo će na ku dužnost.
Ahz uz ostalo organizira i godišnji Hrvatski bal — uz Hrvatski bal u organizaciji gradi­š­ćanskih Hrvatov tradicion­al­no u Parkhotelu Schönbru nn — na kom se okuplja nekoliko sto gostov.

(uredn.)

Kategorije