Bezbroj Jezuševih slik visi u crikva. Ali to su iz fantazije velikih umjetnikov naslikane slike. Sada grupa španjolskih arheologov misli, da su našli jednu od najranijih Jezuševih slik.

 

U nekoj misterioznoj egipat­skoj grobnici iz šestoga ili sedmoga stoljeća su arheologi uz druge slike našli i sliku, na koj je prikazan mladenac s rudimi vlasi, ki nosi tuniku i daje blagoslov. To bi mogao biti jedan od najranijih prikazov Jezuša. Arheologi su morali odstraniti već ne­go 45 tonov kamenja, da bi mogli dospiti u grobnicu i otkopati Jezuševu sliku.

 

Istraživači još moraju prevesti zapise na sliki. 2011. ljeta su arheologi otkrili 2000 ljet staru knjigu, u koj je prva Jezuševa slika, su tada mislili. Knjiga je nosila naziv "Spasitelj Izraela", a najdena je u nekoj špilji u Jordanu.

Kategorije