Pri sastavljanju nimško-hrvatskoga rječnika »Terminologie/Termin­o­logija« sudjelivalo je 30 učiteljev. Rječnik je predvidjen za učitelje dvojezičnih osnovnih i novih sridnjih škol. Predsjednik HKDC-a, Martin Ivančić je naglasio koliko je ova nova publikacija važna za učitelje.

 

ŽELJEZNO — U novom rječniku »Terminologie/Termin­o­logija« ćedu učiteljice i učitelji moći iskati izraze, ke tribaju u svi školski predmeti: od orijentacije o zvanju, biologije i okoli­ne, geografije, informatike, fizike, socijalne učnje likovnoga odgoja ča do matematike i do tijelovježbanja. Tako neka se normira­ju izrazi za školske potrebe, da svaki pedagog dicu uči iste iz­raze, je rekao predsjednik Hrvatskoga kulturnoga i dokumen­tarnoga centra Martin Ivančić. Publikacija je mišljena samo za učitelje i ima 700 stranic. Peljačice projekta su bile Anita Jugović-Čenar od Pedagoške visoke škole i nadzornica za hr­v­atsko školstvo Karin Vukman-Artner. Autorice i autori ovo­ga rječnika su bili: Štefan Bunyai, Manuel Dorner, Elvira Hei­singer, Georg Horvat, Bernadeta Jež, Betina Lapaček i Mari­ja Mikač. Lektor je bio škol. dir. u m. Mirko Berlaković. Kaš­nje da predvidjaju izdati rječnik, ki će pak biti za javnost, je na­zvi­stio Martin Ivančić. Prezentacija »Terminologije za dvojezi­čnu nastavu« kao i »Igre, priče, povidajke za dicu u pre­d­školskoj starosti« je bila 23. aprila u Pedagoškoj visokoj školi u Želje­znu. Pedagoška visoka škola predstavlja svoje aktiv­no­sti i po­nudu na novoj internet-platformi (Štefan Bunyai).

(uredn.)

 

>> Galerija

 

Kategorije

Slike