Kad je u pitanju kva­liteta života, gospodarski potencijali i inovacije Beč je u samom vrhu ljestvice svitskih gradov. „Brojna rangiranja i i­s­traživanja u ki su u obzir uze­ti različiti kriteriji pokazala su da je Beč dobio odličnu svidočbu u medjunarodnom globalnom naticanju, rekao je ponosno no­vinarom bečki gradski vijećnik za informacije Christian Oxonitsch.

Potvrda tomu je trostr­u­ko prvo mjesto austrijskoga glavnoga grada med 221 svit­skim gradom po kvaliteti života, po uspješnosti prema ocijeni Ujedinjenih narodov („UN-Habitat“) u konkurenciji 70 gradov, tr po gospodarskom potencijalu u Europi prema is­traživanju FINANCIAL TIMESA.

 

Na europskoj razini Beč je nedavno osvojio i 3. mj­e­s­to u svitskom „Smart City Ran­kingu“, tr tretu poziciju po ino­vativnosti izmed 445 svitskih gradov prema indeksu „Innovation Cites Global“. Uz nave­deno Beč je diljem svita po­zn­a­ti kao središće i sjedišće mnogih medjunarodnih orga­ni­zaci­jov s 3.500 diplomatov, važno turističko i kulturno sr­e­dišće s 12,3 milijuni noćenj 2012. lj. tr već od 70 tisuć prodanih kon­certnih kartov i 450 balov po sezoni (med njimi u gornjem vrhu i tradicionalni Hrvatski bal koga su 25. januara održali jur po 67. put). Austrijski glav­ni grad, izmed ostaloga, po­zn­a­to je sveučilišno središće s naj­većim brojem studentov iz nim­škoga govornoga područja. Mediji pišu kako su Bečani ponosni na svoj grad i da ne jasno ča je vrlo visoko na „top“ listi svitskih gradov.

 

Bečki dvorac Schönbrunn la­ni je pohodilo 2,87 milijuni ljudi. Navala domaćih i stranih turistov u jednu od najznačajnijih kulturnih i povijesnih gr­a­djevin Austrije i najposjećenijih znamenitosti Beča dobro je došla i trgovcem. Bečki dvorac Schönbrunn pohodilo je lani 2,87 milijuni ljudi, odnosno 1,7 posto već nego 2012. ljeta. To je novi rekord, izvijestili su čelniki Kulturnoga i upravlja­čkoga društva dvorca Schönbrunn (SKB) koga ćedu, kako su najavili, prigodno proslaviti.

 

Navala domaćih i stranih turista u jednu od najznačaj­nijih kulturnih i povijesnih gra­djevin Austrije i najposjećenijih znamenitosti Beča dobro je došla i trgovcem u turisti­čkomu shopu novoizgradjenoga Centra za posjetitelje na glavnom ulazu dvorca ki zado­voljno trljaju ruke zasluškom od 8,25 milijuni € od prodaje različnih predmetov, knjig, no­sača zvuka, majic i raznoraznih drugih darov.

 

Danas dvorac Schönbrunn sa svojom 1441 prostorijom pretvoren je jednim dijelom i u stambeni dio od 190 gradskih stanov unajmljenih privatnim osobam. Najveći dio dvorca se koristi kao muzej. Rekordna p­o­sjećenost bečkoga dvorca i dvorskoga parka ko je UNESCO 1996. ljeta stavio na listu svi­t­ske kulturne bašćine.

(uredn.)