Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO je 22. januara pozvao na konferenciju za novinare u dvo­rani LADA, Trg maršala Tita 6 na kojoj su najavili veliku turneju po Japanu u febru­a­ru, a tijekom ke će LADO od­r­žati 30 nastupov i 10 djelao­nic u 18 japanskih gradov. Na konferenciji su i svečano potpisali ugovor s glavnim sponzorom turneje — Croatia Osiguranjem a su govorili Ivana Lušić, ravnateljica Ansambla LADO, Krešimir Starčević i direktor uprave Croatia Osiguranja.

 

ZAGREB — Ansambl na­rodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO ide na veliku turneju po Japanu u periodu od 4. februara do 10. marca. Cro­atia Osiguranje je prepoznalo ov značajan projekt i je glav­ni sponzor turneje. LADO kao partner stoji i na drugi proje­k­ti očuvanja hrvatske tradicijske kulture. Ravnateljica Ansamb­la LADO gdja Ivana Lušić is­ta­k­nula je važnost LADOVE turneje ka bi, prema nje saznanji, tribala biti najznačajnije predstavljanje hrvatske kulture u Japanu u ovom ljetu, a predsje­d­nik uprave Croatia Osiguranja g. Krešimir Starčević naveo je kako je Croatia Osiguranje pr­epoznalo Ansambl LADO kao najboljega hrvatskoga ambasa­dora kulture u svitu tr je naglasio kako je važno da najbolji stoju uz najbolje. Na konferen­ciji su bile nazo­či i osobe iz jav­noga života: Vedran Mlikota, Miroslav Ško­ro i Dinko Bogda­nić.

(Krešimir Dabo)

Kategorije

Slike