Turistički savez Trajštof na čelu s dr. Milanom Kornfeindom i Karoljom Palkovićem je ljetos po prvi put priredio simpozij kiparov, pri kom je sudjelivalo deset likovnih umjetnikov iz Gradišća i Hrvatske. Kipari su jedan tajedan dugo djelali u Trajštofu. Pri svetačnoj „povorki od skulpture do skulpture uz Vulku“ uz pratnju i koračnice Limene glazbe Uzlop su se brojni zainteresirani gledatelji mogli uvjeriti od iznimne kvalitete umjetničkih djel ovih likovnjakov. Ako se zaista ostvari ideja Karolja Palkovića da „oskrunjene“ ubrovi uz Vulku ubuduće kinči milja umjetnin, onda je Trajštof bogatiji za veliku atrakciju.
 

TRAJŠTOF — Ljetos je turistički savez Trajštofa po prvi put priredio simpozij kiparov, pri kom je sudjelivalo deset umjetnikov i iz Gradišća i iz Hrvatske. Jedan tajedan dugo su predjelivali pješćani kamen iz kamenoloma u Svetoj Margareti i vrbe, ke su posikli tijekom saniranja ubrove Vulke.
Subotu, 16. julija su rezultate simpozija predstavili pri takozvanoj umjetničkoj milji na dužini od 1600 metrov uz Vulku. Ovde će šest skulpturov ostati stati, jer općina na čelu s načelnikom Viktorom Hergovićem ih je kupila isto kako i Turistički savez i druge seoske institucije. Cilj je, da ovde tijekom vrimena nastane pravi park skulpturov i se ovako polipša ubrov Vulke.  Ideju zato je rodio Karoll Palković od Turističkoga saveza.
 

Skice i manje skulpture su izložene u socijalnom centru u Trajštofu, a takaj i na vrtu osnovne škole kade se moru pogledati još dojduće dva vikende od 17.00 do 20.00. uz peljanje i kustosa.
Daniel Bucur (* 1962. u Rumunjskoj živi u Gojzi, Gradišće); umjetnička škola »Scoala Pupulara de Arte“ smir skulptura; 1994. ljeta obrtni list za kiparstvo u drivu, samostalan kipar u drivu; od 2001. ljeta član društva likovnih umjetnikov Austrije.
 

Ivana Dužević, kiparica (* 1983. u Rijeki) skulptura »U susret Suncu« sastoji se od dvi zasebni dijeli ka, kada se postavu na predvidjeni način, tvore stiliziranu figuru ljudskoga tijela. Djelo je napravljeno od kamena, a ideja samoga postava simbolizira univerzalnu energiju ka struji kroz ljudsko biće, a očituje se prolaskom svitlosti kroz šupljinu ka nastaje med dvimi elementi. Cilj je naglasiti važnost uskladjenosti človika s okolinom, s univerzalnimi vrijednosti i svevremenimi zakoni.
 

Vitar Drinković (*1983. u Zagrebu) je akademski slikar. Skulptura »Vibracija« je misao o vibraciji ka prožima postojanje. Život  je tenzija med suprotnih polov, ki konstantno komuniciraju i stvaraju kretanje, vibraciju. Otjelovljena u dinamičnom crtežu na  statičnom kamenu monolitu, počinje iz njegovoga potpisa, loga, na dnu kamena.
 

Aleksandar Gregorić, kipar i restaurator se od 1982. ljeta bavi restauriranjem i kiparstvom. Aleksandar Gregorić obnavlja cijele zgrade, fasade i različne objekte za privatne osobe (nastavak slijedi).
(uredn.)
 
>> Galerija